استراتژي هاي شوراي همكاري خليج فارس در ضديت ايران و عراق

استراتژی های شورای همکاری خلیج فارس در ضدیت ایران و عراق

1. تقویت سیاسی و اقتصادی عراق جهت جلوگیری از نفوذ هرچه بیشتر ایران؛
2. کمک های بلاعوض که در حدود 35 تا 45 میلیارد دلار تخمین زده شده است؛
3. انتقال اطلاعات؛

4. تبدیل بنادر برخی کشورهای عضو شورا به مراکز عمده ی ترابری دریایی برای عراق؛
5. کمک های لجستیکی و تدارکات؛
6. اعلام حمایت اعضای شورا از عراق، توسط اعلامیه های صادره از سوی اجلاس وزیران خارجه ی شورا؛
7. حمایت های تبلیغاتی توسط رسانه های گروهی کشورهای عضو شورا.
البته شورای همکاری خلیج فارس استراتژی ثابتی را در قبال ایران اتخاذ نکرده است. شورا به رغم این که از عراق حمایت می کرد، اما خواستار ادامه ی جنگ تا زمانی بود که به سایر کشورهای همسایه سرایت نکند. هم چنین شورا تا قبل از فتح خرمشهر به شدت پشتیبان عراق بود، اما بعد از آن در مواضع شورا تغییر محسوسی ایجاد شد و ارتباط مستقیمی با ایران برقرار نمود. در نتیجه ی این وضعیت گفته می شود که کمک های شورا به عراق کاهش یافته است. البته با توجه به شرایط به وجودآمده مصالح و منافع برخی کشورهای عضو؛ مانند امارات و عمان، نزدیکی به ایران را ایجاب می کرد. البته با تصرّف بخش هایی از خاک عراق توسط ایران، شورا احساس خطر بیشتری نمود و کمک های خود را به عراق افزایش داد و حتی سعی در کشاندن قدرت های بزرگ به منطقه را داشت.


(0) نظر
برچسب ها :
X