بعد نظامي

بعد نظامی

فرار از دشمن در کدام صورت حرام است و در کدام صورت جایز؟

باسمه تعالی ـ فرار از جبهه در هیچ حالی جایز نیست.

استفتاآت، ج 1، ص 516، س

78-


(1) نظر
برچسب ها :
X