بعد اقتصادي

بعد اقتصادی

آیا پرداخت مالیات از نظر شرعی جزء کدام وجوهات حساب می شود (خمس، زکات)؟

باسمه تعالی ـ مالیات بابت وجوه شرعیه محسوب نیست.

استفتاآت، ج 1، ص 411، س

199-


(0) نظر
برچسب ها :
X