> احكام آشنايي با احكام 1

عبدالرحیم موگِهی

تکلیف، سروده ای است شیوا در نِیِستان بشریت؛ گلواژه ای است زیبا در بوستان انسانیت و خلعتی است آراسته بر قامت بلند آدمیّت.

تکلیف، شرافت است و کرامت؛ چراغ هدایت است و کلید سعادت؛ عروج انسان از خاک تا افلاک است و از خود تا خدا.

تکلیف، لبیک به آیت قرآنی «امانت» است و بر تن کردن ردای مسؤولیت؛ عمل به اوامر شریعت است و وصول به انوار حقیقت؛ قُرب به درگاه رحمان است و بُعد از کمینگاه شیطان.

تکلیف، گام نهادن در طاعت از رسالت است و جام گرفتن از کوثر ولایت؛ انتظار رؤیت آفتاب است و افتخار زیارت مهتاب؛ رفتن به ضیافت دوست است و به شهادت رسیدن در حضور او.

پس برای حق جویان وحقیقت پویانی که گوهر «تکلیف الهی» را در صدف وجود خویش پذیرا شده اند و خواستار تحقق «حاکمیت الله» و «حکومت بقیة الله»(عج) هستند، شایسته و بایسته است که در راه شناخت «احکام» و ایمان و عمل به آن گام بردارند و سیر خویش به سوی معبود و محبوب را آغاز کنند.

ما نیز به منظور زمینه سازی برای این راه از معبود، الله و از محبوب، بقیة الله، استعانت جسته ایم و مباحثی نظری و عملی را برای «آشنایی با احکام» آغازیده ایم.

امید آن داریم که با این «سرآغاز» و در سایه «شناخت احکام» و «ایمان» و «عمل» به آن، زمینه ای برای حاکمیت رحمان و حکومت صاحب الزمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جهان فراهم آید تا آنگاه که:

داغ قلبهای داغدار به سردی گراید،

امواج توفان ناله ها آرامش یابد،

انتظار چشمان منتظر به سرآید،

خورشید جمالش از پس پرده غیبت نمایان شود،

اشک شوق مشتاقان با نگاهش بر چهره سرازیر شود؛

و محبوب دل شیعیان و نگار قلب عاشقان با ظهورش سراسر وجود را عطرآگین کند.

دیده از دیدار مه رویان گرفتن مشکل است هر که ما را این نصیحت می کند بی حاصل است

گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست همچنانش در میان جان شیرین منزل است

اینک مباحث ذیل را در زمینه «آشنایی با احکام» آغاز می کنیم:

1- تعریف احکام

2- ضرورت فراگیری احکام

3- ضرورت آموزش احکام

4- آثار و فواید آموختن احکام

5- ادوار و سیر احکام

6- منابع احکام

7- جایگاه احکام

8- قلمرو احکام

9- بابهای احکام

10- انواع احکام

11- شرایط احکام

12- ملاکات و مناطات احکام

13- فلسفه احکام

14- تعبد در احکام

15- روش استنباط احکام

16- تزاحم احکام

17- تطور و تبدل احکام

18- کتابهای احکام

19- ...


(0) نظر
برچسب ها :
X