تشدید

یکی میخواسته بنویسه 11 ، یه 1 می نویسه یه تشدید میزاره روش


(2) نظر
برچسب ها :
X