امضاى قرار داد صلح بين دو طرف

امضاى قرار داد صلح بین دو طرف

هیات نمایندگى نجران از پیامبر در خواست کرد مقدار مالیات‏سالانه آنان در نامه نوشته شود و در آن نامه امنیت منطقه نجران‏از طرف پیامبر تضمین گردد. حضرت على(ع) به فرمان پیامبر(ص)نامه زیر را نوشت:

به نام خداوند بخشنده مهربان

این نامه‏اى است از محمد(ص) رسول‏خدا به ملت نجران و حومه آن; حکم و داورى محمد(ص) در باره‏تمام املاک و ثروت ملت نجران این شد که اهالى نجران هر سال دوهزار لباس که قیمت هریک از چهل درهم تجاوز نکند، به حکومت‏اسلامى بپردازند. آنان مى‏توانند نیمى از آن را در ماه صفر ونیم دیگر را در ماه رجب پرداخت کنند. هرگاه از ناحیه یمن جنگى‏رخ داد، باید ملت نجران به عنوان همکارى با دولت اسلامى، تعدادسى‏زره و سى اسب و سى شتر، به عنوان عاریه مضمونه، در اختیارارتش اسلام بگذارند و پذیرایى از نمایندگان پیامبر(ص) درسرزمین نجران به مدت یک ماه به عهده آنان است. هرگاه‏نماینده‏اى از ناحیه وى به سوى آنان آمد، باید از او پذیرایى‏کنند. درمقابل جان و مال و سرزمینها و معابد ملت نجران درامان خدا و رسول اوست. مشروط بر اینکه از همین اکنون از هرنوع ربا خوارى خود دارى کنند.در غیر این صورت ذمه محمد ازآنان برى بوده و تعهدى در برابر آنان نخواهد داشت.


(0) نظر
برچسب ها :
X