جوانان در طوفان غرايز

جوانان در طوفان غرایز

پیشگفتار

از مـباحث مهم اجتماعى که به صورت معضلى در جوامع بشرى بروز کرده و صاحب نظران را به فـکر و اندیشه و راه حل واداشته , مباحث مربوط به نسل جوان است .

از آن جا که این طبقه , از نظر ویـژگـى ها و موقعیت سنى , در شرایط خاصى قرار گرفته است , اگر جامعه به آنها توجه نکند و آنـهـا را از بـعـضـى مسائل آگاه نگرداند, قطعا پیامدهاى ناگوارى هم براى خودشان و هم براى دیگران به بار مى آورند .

امـروزه دشمنان بشر و قدرت هایى که از غفلت و انحراف جوانان براى رسیدن به اهداف شوم خود استفاده مى کنند, اولین نشانه هر تیر مسمومى که به سوى انسان ها پرتاب مى نمایند, قلب و فکر و شـخـصـیت یک جوان معصوم و کم تجربه است , یعنى نسلى که امید آینده یک کشور است , مورد شـوم ترین توطئه هاى بیگانگان قرار مى گیرد .

مشوقان فساد و فحشا همیشه در این فکر بوده اند کـه بـه نـام تـجدد و پیشرفت , جوانان را به منجلاب تباهى بکشانند و در این راه از تمام مقدسات بـشـرى , مـانـند آزادى , هنر, قلم , ورزش , حقوق وب استفاده کنند و در پناه این مقدسات , تیرهاى کـشـنـده خویش را به سوى ارزش هاى مذهبى و انسانى رها نمایند .

آنان به نام تجدد, برهنگى را تـرویـج مـى نـمایند و در پناه تنوع و مد, دختران را به بى عفتى و عریانى تشویق مى کنند .موضوع فـیـلـم هـاى سینمایى را شهوت قرار مى دهند و با تالیف کتاب هاى عشقى و چاپ و نشر مـجـلات مهیج , جوانان را به عیاشى و زندگى حیوانى ترغیب مى کنند .

این جاست که جوانان ما بـایـد بـا هـوشـیـارى و آگـاهـى کـامل , آن چنان راه و مسیر خویش را طى کنند که با عمل به سـوداگـران فـسـاد و فـحـشـا بـفـهمانند شخصیت آنان بالاتر از آن است که مورد سوء استفاده انسان هاى پست و شیطان صفت قرار گیرد .

آنـچـه در این کتاب در پنج بخش بررسى مى شود, مطالبى است که جوانان باید آن را بدانند و در زنـدگـى خـود بـه کار گیرند تا از سختى ها و گرفتارى هایى که امروزه گریبانگیر نسل جوان جـامـعه غربى است دور بمانند .

امید است این اثر مقبول مخاطبان اصلى این کتاب (جوانان ) قرار گیرد .

ان شاء اللّه .

20 /10/1375 همت سهراب پور


(0) نظر
برچسب ها :
X