آداب ركوع و سجود

آداب رکوع و سجود

1 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :

همانا من از قرائت [ قرآن ] در رکوع و سجود ، نهى شدم. پس در رکوع، خداوند را بزرگ بشمارید و در سجود، بسیار دعا کنید ، که سزاوار برآورده شدن است.


(0) نظر
برچسب ها :
X