مساله4
مساله4 هر گاه شیره و روغن. روان باشد. همینکه یک نقطه از ان نجس شد تمام ان نجس می شود ولی اگر روان نباشد نجس نمیشود
(0) نظر
برچسب ها :
X