CD

CD

CD و DVD دو رسانه ذخیره سازی اطلاعات می باشند که با توجه به قابلیت ذخیره سازی حجم بالائی از اطلاعات بر روی آنان در عرصه های متفاوتی نظیر : موزیک، داده و نرم افزار استفاده می گردند. رسانه های فوق ، بعنوان محیط ذخیره سازی استاندارد برای جابجائی حجم بالائی از اطلاعات مطرح شده اند. دیسک های فشرده، ارزان قیمت بوده و به سادگی قابل استفاده هستند. در صورتیکه کامپیوتر شما دارای یکدستگاه CD-R است، می توانید CD مورد نظر خود را با اطلاعات دلخواه ایجاد نمائید.


(0) نظر
برچسب ها :
X