استانداردها و فرمت هاي DVD

استانداردها و فرمت های DVD

همانند استانداردهای CD ، استانداردهای DVD در کتب مرجع که عمدتا توسط DVD Forum تعریف می گردد ، منتشر می شوند( برخی از شرکت ها ممکن است استاندارهای خاص خود را ارائه نمایند ). تاکنون استانداردهای DVD-Video و DVD-ROM بخوبی تعریف و مشخص شده است ولی استانداردهای مربوط به دیسک های DVD با قابلیت نوشتن اطلاعات بر روی آنان هنوز نهائی نشده است .در حال حاضر حداقل چهار استاندارد متفاوت برای دیسک های DVD با قابلیت نوشتن اطلاعات، ارائه شده است . استانداردهای DVD-RW و DVD+RW نسبت به سایر موارد اعلام شده ، متداول تر می باشند .


(0) نظر
برچسب ها :
X