آثار ذكر در سازندگى روحى و اخلاقى -1

آثار ذکر در سازندگى روحى و اخلاقى -1

اسماعیل نساجى زواره

آثار ذکر در سازندگى روحى و اخلاقى

1. یاد خدا نسبت به بنده

2. روشنى دل

3. آرامش قلب

4. خشیت و ترس از خدا

5. بصیرت یافتن و شناخت شیطان

6. بخشش گناهان

7. حکمت و علم


(0) نظر
برچسب ها :
X