مساله 3 عرق شتر نجاستخوار:
مساله 3 عرق شتر نجاستخوار: عرق شتر نجاستخوار نجس است، ولی اگر حیوانات دیگر نجاستخوار شوند از عرق آنها اجتناب لازم نیست.
(1) نظر
برچسب ها :
X