كاش ...

 کاش ...

ای کاش ما را با تو پیمانی دگر بود

ای کاش ما را لحظه هایی خوبتر بود

ای کاش فرجامی دگر رؤیای ما داشت

ایام ما با حسن رویت در گذر بود

ای کاش در قلبم در این زندان دنیا

امید خوش بودن به فردایی دگر بود

ای کاش زین رؤیای هستی بر کن عشق

آن مهرخ دنیای خوبی باخبر بود

ای کاش در عمق نگاه با تو بودم

معنای خوش بودن به رخسار قمر بود

ای کاش با آن ساغر نام آور علم

همره شدن پایان این شوریده سر بود

ای کاش می شد آگهش زین راز دل کرد

ای کاش ما را در جوانی این هنر بود

ای کاش می شد عاقبت از خود رهیدن

ای کاش پایان شب ظلمت سحر بود

ای کاش در امواج آبی رنگ دریا

مرغ مهاجر را فرودی بی خطر بود

ای کاش با ما اندر این صحرای عزلت

آن شهسوار مست خوبی همسفر بود

ای کاش در توفان غم افزای حرمان

درمان درد هجر گل ما را ثمر بود

ای کاش کام از لعل گل در شام دیدار

آغاز وصل مهرخ والاگهر بود

ای کاش در این انعکاس باور عشق

آگه جهان زین سینه پرشور و شر بود

ای کاش می شد درد ما را چاره وصلش

یا جام ما را شوکران درد سفر بود

ای کاش در میعادت ای سرشار از احساس

ما را در اوج همصدایی بال و پر بود

ای کاش بی همتا گنون بودی کنارم

تا قلب من از عشق دیگر بر حذر بود

ای کاش این پاییز این سرمای جانکاه

بر آن شقایقهای مستی بی نظر بود

ای کاش روی ماهت ای رزم آور عشق

در کارزار زندگی ما را سپر بود

ای کاش در روز جوانی هر چه جانست

در آتشت چون ساقه های خشک و تر بود

ای کاش زین حسن رخ زرین تن عشق

این آدمی از کار خود آگاهتر بود

ای کاش سیلی می شد از ایثار اشکم

تا سرنگون این عالم خواهان زر بود


(0) نظر
برچسب ها :
X