نكته دوم:

نکته دوم:

گاهی سطح مُهر نماز ناصاف است و مقداری برجستگی دارد. آیا سجده روی سطح ناصاف مهر صحیح است؟

برخی از مراجع عظام تقلید مانند حضرت آیت‏الله فاضل لنکرانی فرموده‏اند:

«لازم نیست سجده بر سطح صاف مهر باشد، بلکه همین قدر که پیشانی به اندازه یک دو ریالی روی مهر قرار گیرد و صدق سجده کند، نماز صحیح است.»4


(0) نظر
برچسب ها :
X