4. علل و عوامل

4. علل و عوامل

به راستی مشکلات کنونی و بحران‏های پیش رو به چه عواملی بسته است. پاسخ اجمالی به این پرسش و بر شمردن پاره‏ای از این عوامل نیاز به مطالعات کارشناسانه‏تر و تحلیل‏های عمیق‏تر را منتفی نمی‏سازد. برخی از این علل و عوامل به قرار زیرند:

1 ـ 4. ضعف کارشناسی:

کمبود پژوهش‏های تولیدی در کشور،کثرت مقالات، کتب و گفته هایی که در حکم ترجمه‏ای از آثار دیگران اند و فراوانی کارهای تکراری نشان می‏دهد که کارشناسی‏های انجام شده در کشور با مشکل سطحی‏نگری و انفعال مواجه است. نتیجه ضعف کارشناسی‏ها در حوزه زنان، در مسأله‏یابی، اولویت گذاری،توصیف و تحلیل و ریشه یابی، الگو سازی و طراحی برنامه عمل ملی مشهود است و نهادهای مختلف را به پرداختن به مسائل درجه دو و غیر مهم مشغول و یا در برنامه‏ریزی‏های اصلاح‏گرانه در مسیری می‏افکند که مسائل زنان را پیچیده‏تر می‏سازد. امروزه تحلیل مسائل زنان جامعه ما از دریچه نگاه دیگران از مشکلاتی است که دستگاه برنامه‏ریزی کشور با آن مواجه است.


(0) نظر
برچسب ها :
X