3 ـ 3. مسأله حجاب:

3 ـ 3. مسأله حجاب:

در سالیان اخیر با رواج فرهنگ ابتذال و سهل انگاری برخی دستگاه‏ها به ویژه نهادهای فرهنگی با حرکت واپس گرایی مواجه شده‏ایم که زنان ما را با تحقیر در مقابل فرهنگ بیگانه به تبرج و خودنمایی سوق می‏دهد. آنچه بر این نگرانی می‏افزاید رواج مقالاتی است که در سالیان اخیر به انتقاد از حجاب پرداخته و یا آن را مسأله‏ای شخصی دانسته‏اند که از حوزه نظارت اجتماعی بیرون است.1

به نظر می‏رسد تشکیل محافل و مجالس مختلط با هدف ایجاد فضاهایی که تظاهر به خودنمایی و کشف حجاب در آن میسّرتر باشد، در راستای کم کردن حساسیت‏های عمومی تا مرحله کشف حجاب کامل است.


(0) نظر
برچسب ها :
X