2 - 3. بحران جنسي:

2 - 3. بحران جنسی:

آسان شدن زمینه‏های ارتکاب محرّمات و سخت شدن تشکیل خانواده، افزایش آمار دختران تنها، همراه با رشد آمار بیکاری و فقر و همچنین بالا رفتن آستانه رضایت از زندگی که زمینه‏های تشکیل روابط جنسی سالم در چار چوب خانواده را کاهش می‏دهد، وضعیتی نامطلوب را ترسیم می‏نماید. در برخی از کشورها که شرایطی مشابه جامعه ما داشتند، پذیرش الگوهای توسعه غربی آنان را به راه‏هایی کشانید که به مراکز عمده تجارت سکس در جهان تبدیل گردیدند و مسؤلان این کشورها هم نه تنها با این پدیده کنار آمدند که آن را ابزار مناسبی برای توسعه صنعت جهانگردی و راه مناسبی برای درآمدزایی یافتند. امروزه توسعه زمینه‏های تحریک شهوت، کم شدن نظارت عمومی و سهل‏انگاری برخی دستگاه‏های برنامه ریز، جامعه را به سویی سوق داده است که بیم آن می‏رود تا به خطای تاریخی بزرگی گرفتار شود و به نحوی احساس کند که راهی جز کنار آمدن با این پدیده شوم ندارد. در این صورت جامعه نه تنها با نهادینه شدن روسپی‏گری در شکل حرفه‏ای آن، که با رواج ارتباطات نامشروع حتی در سنین کودکی و نوجوانی و با همزیستی‏های آزاد، خارج از چارچوب ازدواج، روبه‏رو خواهد شد.


(0) نظر
برچسب ها :
X