تشويق به همزيستي

تشویق به همزیستی

•23 ژوئن 2000، کمیته CEDAW به کشور رومانی گفت: نگران این امر است که به‌رغم کاهش نرخ ازدواج و افزایش شمار همزیستی، حقوق زنان در شیوه همزیستی خارج از ازدواج ازسوی نظام حقوقی حمایت نمی‌شود.

مداخله در امور خانواده‌ها

•23 ژانویه 1997، کمیته‌ CEDAW به اسلوونی توصیه کرد تا قانون مرخصی والدین ـــ که ضمن آن مرخصی را برای پدر مقرر می‌کند ـــ مورد تصویب قرار دهد.

•اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW از ایرلند مصرانه خواست تا انگیزه‌ها و فرصت‌هایی برای زنان و مردان فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که بتوانند به‌شکل برابر در خارج از خانه از کار با دستمزد و در منزل برای کار بدون دستمزد مشارکت کنند؛ به‌ویژه کمیته توصیه می‌کند که چنین مقررات و سیاست‌هایی با افزایش آگاهی و تلاش‌های آموزشی به منظور تغییر در رفتارها در زمینه نقش‌های مرسوم زنان و مسوولیت‌های آن‌ها در برابر کودکان و خانواده همراه باشد.

•31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW به کشور نیکاراگوئه گفت که برای تصویب سریع قوانین خانواده بدون تبعیض اقدام کند.

•31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW از سنگاپور به‌خاطر این امر که با‌ این‌‌که کمیته بر اهمیت خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین واحد جامعه تأکید می‌کند؛ ولی در زمینه مفاهیم ارزش‌های آسیایی درخصوص خانواده مانند این‌که شوهر دارای جایگاه قانونی سرپرست خانوار است ابراز نگرانی می‌‌کند؛ زیرا ممکن است سبب تداوم نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی در خانواده شود و بر تبعیض علیه زنان بیفزاید.

•دوم فوریه 2000، کمیته CEDAW مصرانه از کشور آلمان خواست که معرفی مرخصی غیرقابل انتقال برای پدران را مورد بررسی قرار دهد تا تعداد مردان در تقسیم مسوولیت برای کودکیاری و نگهداری از کودکان افزایش یابد؛ همچنین از دولت مصرانه می‌خواهد تا دسترسی به اماکن نگهداری از کودکان را بهبود بخشد تا زنان بتوانند دوباره وارد بازار کار شوند.


(0) نظر
برچسب ها :
X