ترويج مطالعات جنسيتي

ترویج مطالعات جنسیتی

•15 ژوئن 2000، کمیته CEDAW از کشور اتریش خواست تا مطالعات جنسیتی و پژوهش‌های فمینیستی را به مواد درسی دانشگاهی و برنامه‌های تحقیقاتی بیفزاید.

•اول فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور یونان مصرانه خواست تا برنامه‌های مطالعات زنان را با اعطای مدرک تحصیلی فراهم کند و به ایجاد حمایت‌‌های علمی و سیاسی و تغییرات عملی با هدف ایجاد یک جامعه غیرمردسالارانه همت گمارد.

•سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور هنگ‌کنگ (چین) خواست تا به تداوم کلیشه‌های جنسیتی رسیدگی و منابع مناسب و کافی برای ایجاد برنامه‌های مطالعات جنسیتی را فراهم کند.

•اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW از ایرلند خواست تا گزارشی درباره میزان الحاق دوره‌های مطالعاتی زنان و جنسیت در مواد درسی آموزشی رایج در آموزش متوسطه ارائه دهد.

•اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW به کشور اسپانیا گفت: در زمینه نبود اطلاعات کافی درباره تعداد و نوع دوره‌های مطالعات زنان در مؤسسات آموزش عالی نگران است و توصیه می‌کند که دولت اطلاعاتی در گزارشات بعدی خود ارائه دهد.


(0) نظر
برچسب ها :
X