آراي کميته تاريخچه ملاحظات در امور حکومتي ملتها - تهيه و تنظيم : انجمن زنان مسلمان پژوهشگر - مترجم : مريم شاعري

آرای کمیته تاریخچه ملاحظات در امور حکومتی ملتها - تهیه و تنظیم : انجمن زنان مسلمان پژوهشگر - مترجم : مریم شاعری

مقدمه

هنگامی‌که سخن از تفسیر مفاد ابهام‌آمیز کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به میان می‌آید، مخالفان و موافقان الحاق، هرکدام به فراخور موضع خود به تفسیر و توجیه آن دست می‌‌زنند؛ ولی از آن‌جا که قصد داریم به بررسی علمی و بدون پیشداوری بپردازیم، نگاهی به توصیه‌ها و نگرانی‌هایی که کمیته CEDAW در سال‌های گذشته ابراز داشته است، کمک شایانی در فهم اغراض و اهداف کنوانسیون خواهد کرد؛ زیرا در بند هفدهم و هجدهم کنوانسیون، مستندات آن‌چه کمیته عملاً از کشورها خواسته است، وجود دارد. گرچه این‌ها فقط شامل توصیه‌هایی به کشورهای عضو است، ولی کمیته CEDAW راهکار‌های غیررسمی بسیاری برای القای توصیه‌های مورد نظر به کشورها از راه ایجاد اهرم‌های فشار سیاسی و اقتصادی گوناگون در سطوح بین‌الملل و داخلی دارد.

آن‌چه خواهید خواند، ترجمه‌ای از متن گزارش‌ها و توصیه‌های کمیته CEDAW است و از آن‌جا که متن گزارش‌ها به‌طورکامل گویا به‌نظر می‌رسد، قضاوت را به عهده خوانندگان می‌گذاریم.

ملت‌هایی که کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان را تصویب کرده‌‌اند، لازم است هر چهار سال در برابر کمیته سازمان ملل درخصوص CEDAW درباره چگونگی اجرای تعهدات کشور خود گزارش دهند؛ سپس این کمیته به کشورها می‌گوید که چه موارد دیگری برای انجام لازم است.

با توجه به این‌که این معاهدات به‌عنوان موافقت‌های میان کشورها به‌شمار می‌آید، جای نگرانی است؛ زیرا کمیته مذکور همواره از دولت‌ها می‌‌خواهد که بر موارد شخصی و فرهنگی، مداخله کند و فشار آورد. آن‌چه ایجاد نگرانی می‌کند، این است که وجود یک نهاد بین‌المللی بر امور داخلی و سیاسی کشورها خود را تحمیل می‌کند.

در ذیل نمونه‌هایی از مناظرات نهایی کمیته CEDAW گردآوری شده‌ است که فهرست نهایی به‌شمار نمی‌آید و فهرست کامل را می‌توانید در آدرس ذیل بیابید:

http: // www. Unhehr. Ch/ tbs/doc. net

موضوعات مطرح شده به‌قرار ذیل است:

•روسپیگری

• مادری

• سقط جنین

• مخالفت با مخالفت‌های وجدانی

• آموزش اجباری جنسی و ضدبارداری

• القا/ آموزش کودکان

• مدارس تک جنسی

• تشویق به همزیستی

• مداخله در امور خانواده‌‌ها

• همجنس گرایی

• حاکمیت ملی و استفاده از دادگاه‌ها و سایر سیستم‌ها و نظام‌ها برای اجرای CEDAW

• ارزش قیاس

• سهمیه‌بندی

• اصلاح قانون اساسی ملی و قوانین

• فشار برای انصراف از تحفظات

• هزینه‌های پرداخت‌کنندگان مالیات

• کاهش حمایت از زنان باردار

• انتظارات کمیته از تعهدات کشورها

•زنان در موقعیت‌های بالقوه جنگی


(0) نظر
برچسب ها :
X