احکام تخلی
احکام تخلی 1. واجب است انسان وقت تخلی و موا قع دیگر. عورت خود را از کسانیکه مکلفند. اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند و همچنین از دیوانه ممیز و بچه های ممیز که خوب و بد را میفهمند بپوشاند(ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند)2.موقع تخلی باید طرف جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو بقبله و پشت به قبله نباشد.
(0) نظر
برچسب ها :
X