روايات

روایات

روایاتى که از لهو, سخن به میان آورده اند, سه دسته اند:

* آنها که برحرام بودنِ لهو, دلالت دارند.

* آنها که بر حرام بودنِ ابزارِ لهو, دلالت دارند; امّا با عنوان کلى و وصفى.

* آنها که بر نامهاى ویژه اى تاکید دارند و تنها آنها را حرام مى دانند.


(0) نظر
برچسب ها :
X