چكيده

امروزه شمار زيادي از هارمونيك ها توليدي بارها افزايش يافته كه درسيستم ها و شبكه قدرت تداخل ايجاد مي كنند و روز به روز گسترده تر مي گردند. كه يك نمونه از آنها در قطارهاي برقي (شهري و باري) مي باشد كه در هنگام اتصال به شبكه و به دليل بزرگ بودن توان آنها جريان راه اندازي شديدي از شبكه مي­كشد كه باعث افت ولتاژ شديد مي گردد. كه در اين پايان نامه در فصل اول آشنا مي شويم با انواع قطارهاي برقي كه هر كدام به گونه اي در سيستم قدرت تداخل و افت ولتاژ ايجاد مي كنند و اين قطارها هر كدام تداخلي در كيفيت توان ايجاد مي كنند كه با انواع اين تداخلات در شبكه مانند (افست dc، افت ولتاژ، هارمونيك و ...). در فصل دوم آشنا مي شويم. و در فصل سوم و چهارم بهبود كيفيت توان متروي تهران و تبريز با استفاده از استاتكام بيان شده است. 

فصل 1 -  انواع قطار برق --انواع شبكه تغذيه قطار برقي--منحني سرعت قطار برقي-و......

2- مسائل مختلف كيفيت توان و روشهاي حل آن با استفاده از فيلتراكتيو--مسائل مختلف كيفيت توان و..

3-STATCOMو ....

4- 

  موتور القائي  براي قطار برقي : 

 

قيمت ويژه  اين پايان نامه 25000تومان 

براي خريد به ايميل زير تماس حاصل فرماييد  يا در قسمت نظرات  در خواست خود را ارسال كنيد 

mqaraie2@gmail.com


X