کتابهای منتشر شده جامعه حسابداران رسمی

کتابهای منتشر شده جامعه حسابداران رسمی

 

مجموعه مقالات اولین همایش حسابرسی در ایران :

گزارش دبیر همایش و معاون آموزش و تحقیقات جامعه حسابداران رسمی ایران (دکتر احمد مدرس)    

  جامعه حسابداران رسمی ایران ، آیین رفتار حرفه ای و آموزش حرفه ای مستمر (محمد جواد صفار)

  اهمیت نقش حسابرسی از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی  ( مهدی کرباسیان )

  نیاز به بازنگری مفروضات تئوری حسابرس (دکتر علی نیکخواه آزاد)

  مبانی نظری حسابرسی و جایگاه جامعه حسابداران رسمی ایران ( جواد بستانیان )

  ارزیابی استانداردهای حسابرسی ملی (‌ احمد فاضلی)

  حسابرسی در فرهنگ و اخلاق پست مدرنیته (حسن پرویز )

  تحولات حرفه حسابداری در جهان (دکتر یداله مکرمی)

  فاصله انتظاراتی بین سیستم آموزش حسابداری و نیازهای حرفه حسابرسی (شهراد عوض پور )

  مطالعه ای درباره استقلال و شایستگی حسابداران رسمی (‌علی جعفری )

  راه های مبارزه با فساد اقتصادی کشور (دکتر حسن عابدی جعفری )

  حسابرسان و مبارزه با فساد مالی (غلامحسین دوانی )

  اعلام جرم به مراجع قضایی صلاحیتدار توسط بازرس شرکتهای سهامی (ولی ساجدی)

  حرفه ای گری و حرفه حسابرسی (روح اله رجبی )

 

 

پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی :

 - آئین رفتار حرفه ای

 - هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی  

 - قرارداد حسابرسی

 - کنترل کیفیت کار حسابرسی

 - مستند سازی

 - تقلب و اشتباه

 - هیأت محترم وزیران

 - ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

 - برنامه ریزی

 - شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی

 - اهمیت در حسابرسی

 - برآورد خطر و سیستم کنترل داخلی

 - شواحد حسابرسی

 - حسـابرسی نخستین - مانده های اول دوره  

 -  روشهای تحلیلی

 - نمونه گیری در حسابرسی

 - حسابرسی برآوردهای حسابداری

 - اشخاص وابسته

 - رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

 - تداوم فعالیت

 - تائیدیه مدیران

 - استفاده از خدمات حسابرس دیگر

 - ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

 - استفاده از نتایج کار کارشناس

 - گزارش حسابرس مستقل

 - گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص

 - بررسی اجمالی صورتهای مالی

 - اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

 - تنظیم اطلاعات مالی

 - ارتباط با مدیریت

 

 

آیین رفتار حرفه ای :

- تعاریف

 - احکام قابل اجرا توسط کلیه حسابداران رسمی

        درستکاری و بیطرفی

         تضاد منافع 

         صلاحیت حرفه ای

         رازداری

         آکهی

 - احکام قابل اجرا توسط کلیه حسابداران رسمی شاغل

       استقلال

       ارتباط با سایر حسابداران رسمی

         استخدام کارکنان شاغل نزد حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی دیگر

         ارائه گزارش خدمات حرفه ای

         آگهی و تبلیغات

 - احکام قابل اجرا توسط کلیه حسابداران رسمی غیر شاغل

        تضاد بین تعهدات اخلاقی با کارفرما و پایبندی به اصول حرفه ای

         حمایت همکاران حرفه ای

         صلاحیت حرفه ای

          ارائه اطلاعات

 

 

مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران :

- تاریخچه حسابرسی در ایران

 - قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدارا رسمی ،  مصوب 21/10/1372  مجلس شورای اسلامی

 - آیین نامه تعیین  صلاحیت حسابداران  رسمی  و  چگونگی انتخاب آنان ، مصوب 22/5/1374   هیأت  محترم  وزیران

 - اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ،  مصوب 28/6/1378  و اصلاحیه 10/3/1379    هیأت محترم وزیران

 - آیین‌نامه اجرایی تبصره  (4)  قانون استفاده  از خدمات  تخصصی  و حرفه‌ای حسابداران  ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، مصوب 13/6/1379 هیأت محترم وزیران

 - دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ، مصوب  28/11/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 - آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای جامعه حسابداران    رسمی ایران ، مصوب 28/11/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 - اساسنامه نمونه مؤسسات حسـابرسی ، مصوب 30/8/1380 و اصلاحـیه 24/10/1382    شورای عالی جامعه

 - نمونه سوگندنامه اعضای جامعه ، مصوب 17/2/1382 شورای عالی

 

 

 


دسته ها :
يکشنبه هفدهم 4 1386
X