انتصاب آقای سروایز به راهبری فعالیتهای مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL)

انتصاب آقای سروایز به راهبری فعالیتهای مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL)

 

بنیاد کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری، مرجع نظارتی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری، آقای سروایز را به راهبری گروه فعالیتهای مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر برگزید. این بنیاد به عنوان یک نهاد نظارتی، نقش مهمی در گسترش گزارشگری مالی با استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر ایفا می‌کند. آقای سروایز دارای تجارب و سوابق زیادی در زمینه گسترش این زبان گزارشگری در اروپا می‌باشد ازجمله سمت دبیرکلXBRL در پروژه اروپا و مدیریت کنسرسیوم اروپاییXBRL را به عهده داشته‌است. به اعتقاد آقای لاسکوی، رئیس هیئت امنای بنیاد کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری، آقای سروایز تجارب زیادی در زمینه این تکنولوژی جدید دارد و انتصاب وی نشانگر تعهد و پای‌بندی به تعهدات هیئت برای کسب اطمینان نسبت به کیفیت رده‌بندی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حفظ جایگاه آن در گزارشگری مالی توسط شبکه‌های اطلاع‌رسانی است. آقای سروایز در این زمینه گفته است که با توجه به الزام استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ویا مجازشناخته شدن استفاده از آن در بیش از 100 کشور در دنیا، این بنیاد می‌تواند نقش مهمی در گزارشگری مالی بر مبنای شبکه‌های اطلاع‌رسانی داشته‌باشد.

 

منبع : audit.org.ir

 


دسته ها :
پنج شنبه هفتم 4 1386
X