تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی

تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی

 

سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اجرای مواد 238، 239 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای­عالی مالیاتی فرمی تحت عنوان «برگ اعتراض/تقاضای تجدیدنظر رسیدگی» منتشر کرده است.

۱۳۸۶/۰۶/۰۳

 

منبع: فصلنامه حسابرس

 


دسته ها :
شنبه سوم 6 1386
X