دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

مصوب 28/11/1382

و اصلاحیه 20/4/1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

در اجرای تبصره (1) ماده (5) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ( جامعه ) ، اعضای شورای عالی جامعه ، بر اساس مفاد این دستورالعمل و به شرح زیر انتخاب خواهند شد .

 

ماده 1

اعضای شورای عالی از بین اعضای حقیقی جامعه انتخاب می شوند.

 

ماده 2

منحصرا اشخاص حقیقی عضو جامعه می توانند به نامزدهای مورد نظر جهت انتخاب اعضای شورای عالی رای دهند.

 

ماده 3

انتخابات اعضای شورای عالی در کلیه مراحل زیر نظر هیات عالی نظارت جامعه انجام خواهد شد . اعضای هیأت عالی نظارت در صورتی می توانند داوطلب عضویت در شورای عالی باشند که حداقل 4 ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات استعفای خود را که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد موافقت قرار گرفته است ارائه کنند .

 

ماده 4

انتخاب اعضای شورای عالی جامعه ازطریق تشکیل مجمع اعضا و با حضور اعضا انجام خواهد شد.

 

ماده 5

زمان و مکان تشکیل مجمع حداقل دو ماه قبل از تاریخ انتخابات از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار جامعه و ارسال دعوت نامه به اطلاع اعضا خواهد رسید.

 

ماده 6

داوطلبین عضویت در شورای عالی که باید طبق مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران واجد شرایط زیر باشند باید درخواست کتبی خود را حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ درج آگهی موضوع ماده 5 طبق فرم مربوط با پست سفارشی به نشانی دبیرخانه جامعه ارسال دارند :

الف ـ حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام

ب ـ وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پ ـ داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ت ـ نداشتن محکومیت کیفری موثر.

ث ـ نداشتن سوابق سوء حرفه‌ای ، مالی و اداری

ج ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کار حسابرسی ، خدمات مالی ، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس).

 

تبصره ـ به درخواست هایی که بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ماده 7

پس از طی تشریفات مقرر در تبصره (3) ماده (5) اساسنامه جامعه ، اسامی نامزدهای واجد شرایط عضویت در شورای عالی تا 15 روز قبل از تاریخ انتخابات از طریق درج در روزنامه کثیرالانتشار جامعه اعلام خواهد شد.

 

تبصره ـ انتخابات درصورتی برگزار می شود که تعداد نامزدهای واجد شرایط ، حداقل به میزان دو برابر تعداد اعضای اصلی (22 نفر) باشد.

 

ماده 8

انجام هر گونه تبلیغات انتخاباتی ، تنها از زمان اعلام اسامی داوطلبان عضویت در روزنامه کثیرالانتشار تا 24 ساعت قبل از انتخابات مجاز است . ایراد سخنرانی ، انجام مصاحبه ، درج مقاله و سایر این گونه موارد در فاصله زمانی 24 ساعت قبل از انتخابات یا چاپ انتشار آنها طی این مدت ، تبلیغ تلقی می شود و مجاز نیست . در انجام تبلیغات انتخاباتی ، نامزدها باید علاوه بر رعایت مفاد آیین رفتار حرفه‌ای ، از جمله موارد زیر را مورد توجه خاص قرار دهند :

· رعایت شئون و موازین حرفه‌ای

· عدم ارائه مطالب خلاف واقع درمورد خود

· عدم ارائه مطالبی بر علیه نامزدهای دیگر

 

ماده 9

جلسه مجمع توسط هیات رییسه ای مرکب از یک نفر رییس ، دو نفر ناظر و یک نفر منشی که توسط حاضرین در مجمع انتخاب خواهند شد، اداره می شود.این افراد نباید نامزد عضویت در شورای عالی باشند ،

 

تبصره ـ قبل از انتخاب هیأت رییسه ، اداره جلسه با هیأت عالی نظارت خواهد بود .

 

ماده 10

مجمع با حضور اکثریت اعضا (بیش از 50%) موضوع ماده (2) این دستورالعمل رسمیت می یابد. رسمیت جلسه توسط رییس مجمع اعلام می گردد. درصورتی که در جلسه اول عده حاضر کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد، مجمع برای بار دوم و به فاصله حداکثر دو هفته از تاریخ جلسه اول دعوت می شود. مجمع نوبت دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا رسمیت می یابد . تاریخ و محل تشکیل جلسه نوبت دوم از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار جامعه به آگاهی اعضا خواهد رسید . در صورتی که در جلسه دوم عده حاضر ، کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد ، برگزاری انتخابات به 6 ماه بعد موکول می شود . حد نصاب رسمیت جلسات اول و دوم طبق حد نصاب مقرر در صدر این ماده خواهد بود .

 

ماده 11

انتخاب اعضای شورای عالی ، از طریق اخذ رای با ورقه و به صورت مخفی صورت می گیرد.احراز هویت رأی دهندگان ( اعضای جامعه ) به عهده جامعه است .

 

ماده 12

اوراق رای به شکلی طراحی می شود که فاقد هر گونـه علامـت مشخـص باشـد و پـس از احراز هویت ( کارت عضویت ) و ثبت نام رأی دهنده از ته سوش جدا و ارائه می شود . اسامی تکراری ، مخدوش یا مازاد بر 11 نفر ، در شمارش آرا محسوب نخواهد شد .*

 

ماده 13

هریک از اعضای جامعه می تواند جهت حضور در مجمع به عضو دیگر وکالت دهد. دبیرخانه جامعه فرم وکالت نامه را در اختیار اعضا قرار می‌دهد . این فرم باید به مهر دبیرخانه جامعه ممهور و قبل از شروع جلسه به مسئولین ثبت نام ارائه شود.

 

تبصره ـ هر عضو می تواند وکالت حداکثر یک عضو دیگر را بپذیرد.

 

ماده 14

نتیجه انتخابات طی صورتجلسه ای به امضای هیات رییسه مجمع و هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

 

تبصره ـ اخذ و شمارش آرا و تهیه و امضای صورتجلسه بلافاصله و در همان روز انتخابات صورت می‌پذیرد .

 

ماده 15

هرگاه عضوی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد، می تواند موضوع را کتبا و به طور مستند ظرف سه روز از تاریخ انتخابات ازطریق دبیرخانه جامعه به هیات عالی نظارت اعلام کند.

 

ماده 16

هیات عالی نظارت ظرف یک هفته از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

 

ماده 17

دبیرخانه جامعه ظرف 15 روز از تاریخ انتخابات ، اسامی 11 نفر اعضای اصلی و 5 نفر اعضای علی‌البدل شورای عالی حائز اکثریت نسبی آرا را برای درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار جامعه ارسال خواهد کرد.*

 

ماده 18

برگه های رای و همچنین صورت های استخراج و شمارش آرا تا یک ماه بعد از تاریخ انتخابات نگهداری و سپس امحا می شود.

 

دستورالعمل فوق در 18 ماده و 5 تبصره در جلسات مورخ 26/9 و 3/10/1382 به تایید شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و درتاریخ 28/11/1382 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است.* *

 

* طبق مصوبه 20/4/1382 جمله ” اسامی تکراری ...... “ به این بند اضافه شده است .

* طبق مصوبه 20/4/1382 عبارت ” اسامی 11 نفر اعضای اصلی و 5 نفر اعضای علی‌البدل شورای عالی ، حائز اکثریت نسبی آرا “ جایـگزین ” اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل شورای عالی “ شده است .

** برای اطلاع از دستورالعمل قبلی ( مصوب 2/9/1379 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ) به صفحات 51 تا 55 نشریه شماره 147 سازمان حسابرسی (مجموعه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران ) مراجعه شود.

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
پنج شنبه اول 6 1386
X