معرفی مجلات و ماهنامه ها و نشریات - 1

معرفی مجلات و ماهنامه ها و نشریات - 1

 

THE IRANIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS

فصلنامه علمی - ترویجی علوم انسانی

صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

مدیر مسئول: علیرضا معیری

محل انتشار: تهران

رتبه: علمی - ترویجی (علوم انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علوم انسانی

صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

مدیر مسئول: علیرضا معیری

محل انتشار: تهران

تلفن: 22297003 (021)

فاکس: 22297004 (021)

نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر. خیابان شهید آقایی

گستره توزیع: بین المللی

 

ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی

ماهنامه علمی - ترویجی اقتصادی، سیاسی

صاحب امتیاز: موسسه اطلاعات

مدیر مسئول: مهدی بشارت

سردبیر: شورای سردبیری

محل انتشار: تهران

رتبه: علمی - ترویجی (علوم انسانی)

دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: اقتصادی، سیاسی

صاحب امتیاز: موسسه اطلاعات

مدیر مسئول: مهدی بشارت

سردبیر: شورای سردبیری

محل انتشار: تهران

تلفن: 29993460 (021)

فاکس: 22225868 (021)

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خ نفت جنوبی، موسسه اطلاعات کدپستی 1549951199

صندوق پستی: 51199-15499

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/siagh

سایت اختصاصی: www.ettelaat.com

نشانی الکترونیک: siagh@ettelaat.com

 

 

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

فصلنامه علمی - پژوهشی علمی، پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکترسید رضا سید جوادین

سردبیر: دکتر ساسان مهرانی

محل انتشار: تهران

رتبه: علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علمی، پژوهشی

ISSN: 1024-8161

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکترسید رضا سید جوادین

سردبیر: دکتر ساسان مهرانی

محل انتشار: تهران

تلفن: 88006355 (021)

فاکس: 88006355 (021)

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر

صندوق پستی: 6311-14155

گستره توزیع: سراسری

نشانی الکترونیک: accounting_j@ut.ac.ir

 

 

مجله برنامه و بودجه

دوماهنامه علمی - ترویجی فرهنگی، اقتصادی، مسائل اجتماعی

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا برادران شرکاء

سردبیر: ناهید پوررستمی

محل انتشار: تهران

مجله برنامه و بودجه به منظور انتشار نتایج پژوهش های پژوهشگران در زمینه برنامه ریزی و توسعه و نیز انعکاس مقالات برگزیده خارجی و کمک به ارتقا و گسترش دانش در جامعه و نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور منتشر می شود.

رتبه: علمی - ترویجی (علوم انسانی)

دوره انتشار: دوماهنامه

موضوع: فرهنگی، اقتصادی، مسائل اجتماعی

ISSN: 6386-1027

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا برادران شرکاء

سردبیر: ناهید پوررستمی

هیئت تحریریه:

شورای دبیران

* دکتر مجید احمدیان * پرویز احترامی

* سید رحمت اله اکرمی * دکتر غلامعلی فرجادی

* مهدی پازوکی * دکتر اکبر کمیجانی

* دکتر سید منصور خلیلی عراقی * دکتر محمود متوسلی

* کاظم احسن * دکتر احمد مجتهد

* دکتر علی صادقی تهرانی * بایزید مردوخی

* کورس صدیقی * دکتر بهروز هادی زنوز

* وهاب کریمی کردآبادی * مجید احمدیان

* سید مهدی حسینی زواره

مدیر اجرایی: عزیز جلیلی محب

محل انتشار: تهران

تلفن: 33272448 ، 33274676 (021)

فاکس: 33272494 (021)

نشانی: تهران، تهران, میدان بهارستان, سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور, مرکز مدارک علمی و انتشارات, کدپستی 11494

شمارگان: 1200

گستره توزیع: بین المللی

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/planbudget

سایت اختصاصی: www.barnameh-budjeh.com

نشانی الکترونیک: libmpo@mporg.ir

 

 

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران فارسی، چکیده به انگلیسی

فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصادی

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: دکتر سعید مشیری

سردبیر: دکتر احمد مجتهد

محل انتشار: تهران

هم انگونه که از نام نشریه پیداست، فعالیت اصلی آن در ارتباط با اقتصاد و مسائل اقتصادی است. هدف اصلی از انتشار نشریه، نشر یافته ها و نظریه های جدید در زمینه اقتصاد و ارایه کاربردهای آن است.

رتبه: علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: اقتصادی

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: دکتر سعید مشیری

سردبیر: دکتر احمد مجتهد

محل انتشار: تهران

تلفن: 88726388 ، 2-88725400 داخلی 225 (021)

فاکس: 88703263 (021)

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ، کدپستی: 1513615411

زبان: فارسی، چکیده به انگلیسی

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/ier

سایت اختصاصی: www.atu-economics.com

نشانی الکترونیک: journal-econ@atu.ac.ir

 

 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی فارسی، انگلیسی

فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصادی ، بازرگانی

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

مدیر مسئول: مهندس محمود دودانگه

سردبیر: دکتر محمد رضا رفعتی

محل انتشار: تهران

این فصلنامه با هدف کمک به ایجاد ارتباط میان دانشگاههای اقتصادی کشور و سیاستگزاران اقتصادی و کمک به مساله یابی علمی - کاربردی در ارتباط با تنگناهای اقتصادی - بازرگانی کشور، به انتشار می رسد. شایان ذکر است که فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی دارای درجه علمی - پژوهشی از وزارت علوم می باشد.

رتبه: علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: اقتصادی ، بازرگانی

ISSN: 0794-1735

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

مدیر مسئول: مهندس محمود دودانگه

سردبیر: دکتر محمد رضا رفعتی

مدیر اجرایی: شیما مدنی

محل انتشار: تهران

تلفن: 66426190 ، 66934645 (021)

فاکس: 66929634 ، 66938374 (021)

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بلوار کشاورز، ساختمان شماره 240

صندوق پستی: 831-14185

زبان: فارسی، انگلیسی

گستره توزیع: بین المللی

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/pajoohesh-nameh

سایت اختصاصی: www.itsr.ir

نشانی الکترونیک: pajooheshnameh@itsr.org.ir

 

 

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی علمی، پژوهشی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیر مسئول: علیرضا اعرافی

سردبیر: سیدهادی عربی

محل انتشار: قم

رتبه: علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

دوره انتشار: دوفصلنامه

موضوع: علمی، پژوهشی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیر مسئول: علیرضا اعرافی

سردبیر: سیدهادی عربی

مدیر اجرایی: حیدر فروزان

محل انتشار: قم

تلفن: 2111205-2111206 (0251)

فاکس: 2111222 (0251)

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، دفتر مجله جستارهای اقتصادی

صندوق پستی: 3151-37185

شمارگان: 1000

گستره توزیع: بین المللی

سایت اختصاصی: www.hawzeh.ac.ir

نشانی الکترونیک: jostarha@gmail.com

 

 

ماهنامه راه دانشگاه

ماهنامه آموزشی ؛ کمک آموزشی

صاحب امتیاز: سازمان سنجش آموزش کشور

مدیر مسئول: دکتر حسین رحیمی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: آموزشی ؛ کمک آموزشی

ISSN: 2908-1735

صاحب امتیاز: سازمان سنجش آموزش کشور

مدیر مسئول: دکتر حسین رحیمی

مدیر اجرایی: بهمن احمدی

محل انتشار: تهران

تلفن: 88923771 (021)

فاکس: 88923773 (021)

صندوق پستی: 5557-14155

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/rah-e-daneshgah

سایت اختصاصی: www.peykesanjesh.ir

نشانی الکترونیک: rahedaneshgah@sanjesh.org

 

 

فصلنامه پیام مدیران فنی و اجرایی

فصلنامه تحلیلی، پژوهشی، اطلاع رسانی

صاحب امتیاز: انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی

مدیر مسئول: مهندس عطاء اله آیت اللهی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: تحلیلی، پژوهشی، اطلاع رسانی

صاحب امتیاز: انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی

مدیر مسئول: مهندس عطاء اله آیت اللهی

مدیر اجرایی: مریم بابایی

محل انتشار: تهران

تلفن: 8824711-8824302 (021)

فاکس: 8304539 (021)

نشانی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح شمالی، بعداز چهار راه زهره، جنب کوچه ی مشیری، ساختمان فرگاز، واحد یک

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/ptem

 

 

فصلنامه پیام مدیریت

فصلنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: محمد اسماعیل فدائی نژاد

سردبیر: دکتر علی رضائیان

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علوم انسانی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: محمد اسماعیل فدائی نژاد

سردبیر: دکتر علی رضائیان

محل انتشار: تهران

تلفن: 22902699 (021)

فاکس: 22431922 (021)

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، کدپستی 1983963113

گستره توزیع: سراسری

نشانی الکترونیک: management-p@cc.sbu.ac.ir

 

 

ماهنامه پیام مدیریت موفق فارسی، انگلیسی

ماهنامه علوم مدیریت

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: ناصر خلیلی

سردبیر: پیام خلیلی

محل انتشار: تهران

»» توقف انتشار

دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: علوم مدیریت

صاحب امتیاز: ناصر خلیلی

مدیر مسئول: ناصر خلیلی

سردبیر: پیام خلیلی

محل انتشار: تهران

زبان: فارسی، انگلیسی

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/s_management_m

 

ماهنامه تدبیر فارسی، انگلیسی

ماهنامه علمی - آموزشی در زمینه مدیریت

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی

مدیر مسئول: نصرالله محمدحسین فلاح

سردبیر: محمدمهدی فرقانی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: علمی - آموزشی در زمینه مدیریت

ISSN: 7199-1022

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی

مدیر مسئول: نصرالله محمدحسین فلاح

سردبیر: محمدمهدی فرقانی

محل انتشار: تهران

تلفن: 22043005 داخلی 315-316-317

22042015 (021)

فاکس: 22043001 (021)

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک ملت، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی مجله تدبیر، کدپستی 1999915511

صندوق پستی: 3754-19395

زبان: فارسی، انگلیسی

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/tadbir

سایت اختصاصی: www.imi.ir

نشانی الکترونیک: tadbir@imi.ir

 

 

ماهنامه توسعه مدیریت

ماهنامه خبری،‌آموزشی

صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: یعقوب مشفق

سردبیر: حمیدرضا فتاحی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: خبری،‌آموزشی

صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: یعقوب مشفق

سردبیر: حمیدرضا فتاحی

مدیر اجرایی: ناصر شبستری

مدیر تولید: مینو مهرعلی

محل انتشار: تهران

تلفن: 88903314-88919099 (021)

فاکس: 88908720 (021)

نشانی: تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، تقاطع خیابان سمیه، پلاک 106، طبقه اول

صندوق پستی: 4991-15875

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/tosee-m

سایت اختصاصی: www.toseemodiriat.com

نشانی الکترونیک: toseemodiriat@gmail.com

 

 

فصلنامه دانش مدیریت فارسی،‌انگلیسی

فصلنامه علمی - ترویجی علمی،‌پژوهشی، گرایشهای مختلف رشته مدیریت

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر سیدرضا سیدجوادین

سردبیر: دکتر بابک سهرابی

محل انتشار: تهران

رتبه: علمی - ترویجی (علوم انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علمی،‌پژوهشی، گرایشهای مختلف رشته مدیریت

ISSN: 3871-1019

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر سیدرضا سیدجوادین

سردبیر: دکتر بابک سهرابی

مدیر اجرایی: جلال غریب

محل انتشار: تهران

تلفن: 88006355 (021)

فاکس: 88006355 (021)

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر

صندوق پستی: 6311-14155

زبان: فارسی،‌انگلیسی

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/daneshmodiriyat

سایت اختصاصی: www.jkm.ut.ac.ir

نشانی الکترونیک: manage_j@ut.ac.ir

 

 

فصلنامه عصر مدیریت

فصلنامه

صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی

مدیر مسئول: میر محمد علی گلچوبیان

سردبیر: فهیمه مزینانی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی

مدیر مسئول: میر محمد علی گلچوبیان

سردبیر: فهیمه مزینانی

محل انتشار: تهران

تلفن: 22046455- 09352145401 (021)

فاکس: 22045667 (021)

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان گلدان، کوچه مروارید، پلاک 3، طبقه 1

گستره توزیع: سراسری

نشانی الکترونیک: info@amzine.net

 

 

نشریه فروغ تدبیر

فصلنامه علمی، فرهنگی مدیریت صنعتی

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت صنعتی

مدیر مسئول: ابراهیم عباسی نسب

سردبیر: محمود ملک پور

محل انتشار: تبریز

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علمی، فرهنگی مدیریت صنعتی

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت صنعتی

مدیر مسئول: ابراهیم عباسی نسب

سردبیر: محمود ملک پور

مدیر اجرایی: سعید فروتنی

محل انتشار: تبریز

تلفن: 3307029 (0411)

فاکس: 3307029 (0411)

نشانی: تبریز، دروازه تهران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان شماره 1، طبقه زیرزمین، دفتر بسیج دانشجویی

صندوق پستی: 5184-51575

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/tadbeer

نشانی الکترونیک: tadbeer@magiran.com

 

فصلنامه کمال مدیریت فارسی، انگلیسی

فصلنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول، سردبیر: علی رضائیان

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علوم انسانی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: علی رضائیان

سردبیر: علی رضائیان

محل انتشار: تهران

تلفن: 29902699 (021)

فاکس: 22431922 (021)

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، کدپستی 1983963113

زبان: فارسی، انگلیسی

گستره توزیع: بین المللی

نشانی الکترونیک: management-e@cc.sbu.ac.ir

 

 

ماهنامه گزیده مدیریت فارسی، انگلیسی

ماهنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر فریبا لطیفی

سردبیر: حسین حسینیان

محل انتشار: تهران

این نشریه برگردان مجله Harvard Business Review می باشد.

دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: علوم انسانی

صاحب امتیاز: دکتر فریبا لطیفی

مدیر مسئول: دکتر فریبا لطیفی

سردبیر: حسین حسینیان

مدیر اجرایی: اعظم سلطانی

محل انتشار: تهران

تلفن: 22044530 (021)

فاکس: 22034862 (021)

نشانی: تهران، خیابان آفریقای شمالی ، خیابان گل گونه ، شماره 38 ، کدپستی :‌1915873611

صندوق پستی: 9377-15875

زبان: فارسی، انگلیسی

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/fara

سایت اختصاصی: www.fara.ir

نشانی الکترونیک: mag@fara.ir

 

فصلنامه مدیر ساز

فصلنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی

مدیر مسئول: دکتر مرتضی عمادزاده

سردبیر: دکتر خدایار ابیلی

محل انتشار: تهران

مطالب جدید و علمی درباره مدیریت استراتژیک ، مدیریت تولید ، مدیریت سیستم ، مدیریت بازاریابی و صادرات ، بیمارستانی ، مدیریت شهری ، اقتصاد و علوم کلی

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علوم انسانی

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی

مدیر مسئول: دکتر مرتضی عمادزاده

سردبیر: دکتر خدایار ابیلی

محل انتشار: تهران

تلفن: 22043005 داخلی (389) ، 22010690 (021)

فاکس: 22046882 (021)

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، کدپستی 915511-1999

شمارگان: 1500

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/modirsaz

سایت اختصاصی: www.imi-ir

 

 

ماهنامه مدیریت فارسی، انگلیسی

ماهنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران

مدیر مسئول: پرویز بیات

سردبیر: محسن قانع بصیری

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: علوم انسانی

ISSN: 7445-1023

صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران

مدیر مسئول: پرویز بیات

سردبیر: محسن قانع بصیری

مدیر اجرایی: آذر صائمیان

محل انتشار: تهران

تلفن: 88824886 ، 88827878 (021)

فاکس: 88835278 (021)

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 53/1، طبقه پنجم کدپستی 15855

صندوق پستی: 359-15855

زبان: فارسی، انگلیسی

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/management

سایت اختصاصی: www.iranmanagement.org

نشانی الکترونیک: info@iranmanagement.org

 

منبع: بانک اطلاعات نشریات کشور

 


دسته ها :
دوشنبه بیست و نهم 5 1386
X