پرسش وپاسخهای مالیاتی - سود و کارمزد بانکی

پرسش وپاسخهای مالیاتی - سود و کارمزد بانکی

سوال شماره 1

آیا هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی از صندوقهای حمایتی، از جمله تحقیقات انفورماتیک، جزء هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟

ج- سود و کارمزد پرداختی صرفاً به موسسات مذکور در بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود و هر گونه سود و کارمزد پرداختی به غیر از موسسات مذکور قابل پذیرش نمی باشد. علیهذا چنانچه صندوق های حمایتی از جمله تحقیقات انفورماتیک به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران در حکم موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شناخته شوند مشمول مقررات مزبور خواهند بود.

 

سوال شماره 2

آیا هزینه وام شرکت را بدلیل بدهی سهامداران به شرکت می‌توان برگشت داد؟

ج- هزینه وام شرکت ارتباطی با بدهی سهامداران ندارد (‌از نظر مالیاتی)‌ و برگشت هزینه آن به دلیل بدهی سهامداران به شرکت منطبق با مقررات هزینه های قابل قبول نمی باشد.

 

سوال شماره 3

آیا شرکتهای مادر که برای شرکتهای تابعه بنام خود وام اخذ می‌نمایند هزینه بهره آن در شرکت تابعه قابل قبول است (قرارداد بنام شرکت مادراست)؟

ج- خیر.

 

سوال شماره 4

سود و کارمزد بانکی که برای عملیات شرکت به بانکهای ایرانی پرداخت می‌شود قابل قبول است یا خیر؟

ج- قابل قبول است.

 

سوال شماره 5

بهره پرداختی بابت وامهای اخذ شده از بانکهای خارجی جزء هزینه های قابل قبول است یا خیر؟

ج- بر اساس مقررات بند 18 ماده 148 سود یا کارمزد پرداختی به بانکها بابت انجام دادن عملیات موسسه جزء هزینه های قابل قبول است (قید بانک خارجی یا ایرانی ندارد).

 

سوال شماره 6

در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بهره شرکتهای داخلی به بانکهای خارجی که اکثرا در سرمایه گذاری B.O.T مصرف می‌شود توضیح دهید؟

ج- به استناد بخشنامه شماره 35681 مورخ 20/6/81 جزء هزینه های قابل قبول است.

 

سوال شماره 7

جریمه پرداختی به وامهای بانکهای خارجی یا داخلی قابل قبول است یاخیر؟

ج- به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً جریمه پرداختی به دولت و شهرداریها جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد، لکن جرائم پرداختی در ارتباط با معافیت موسسه به بانکهای داخلی و خارجی در صورت احراز جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود.

 


دسته ها :
دوشنبه چهارم 4 1386
X