سومین دوره انتخابات شورای عالی در سالن همایش های رازی برگزار شد

سومین دوره انتخابات شورای عالی در سالن همایش های رازی برگزار شد

 

مجمع اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران برای انتخاب سومین دوره شورای عالی از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2/5/86 در سالن همایش های رازی آغاز شد.

 

مجمع اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران برای انتخاب سومین دوره شورای عالی از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2/5/86 در سالن همایش های رازی آغاز شد. مجمع در ساعت 10 صبح با حضور بیش از 958 نفر از اعضا کار خود را شروع و در ساعت 30/11 صبح با خاتمه رای­گیری، به پایان رسانید، با رعایت مقررات قانونی بلافاصله نیز شمارش آرا آغاز و در ساعت های پایانی روز حائزین اکثریت مشخص شدند.

 

با توجه به اینکه طبق ماده 15 دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی "هر گاه عضوی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد می تواند موضوع را کتباً و به طور مستند ظرف سه روز از تاریخ انتخابات از طریق دبیرخانه جامعه به هیات عالی نظارت اعلام کند" و همچنین ماده 16 دستورالعمل مزبور که "هیات عالی نظارت ظرف یک هفته از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید".

در اجرای ماده 17 همین دستورالعمل، اسامی 11 نفر اعضای اصلی و 5 نفر اعضای علی البدل شورای عالی، حائز اکثریت نسبی آرا ظرف 15 روز از تاریخ برگزاری انتخابات از طرف دبیرخانه جامعه حسابداران رسمی ایران برای درج در روزنامه های کثیر الانتشار اعلام خواهد شد.

03/05/1386

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
چهارشنبه دهم 5 1386
X