برنامه‌هاي آتي كانون كارگزاران اعلام

برنامه‌هاي آتي كانون كارگزاران اعلام شد

 

موج- عضو شواري عالي كانون كارگزاران گفت: در نظر داريم تا به منظور بررسي معافيت‌هاي مالياتي، جلساتي را با مقامات وزارت دارايي داشته باشيم.

وي از ماليات اعضا خصوصا تخفيف، مسائل مربوط به ماده 57، مسائل مربوط به عرضه‌هاي اوليه، عملكرد و فعاليت سازمان خصوصي‌سازي به عنوان دلايلي نام برد كه برگزاري اين جلسات را از سوي كانون ضروري مي‌سازد.

 

خرازي ادامه داد: در برنامه شورا برگزاري جلساتي را با معاونان وزير امور اقتصاد ودارايي و رييس شوراي بورس قرار داده‌ايم تا با طرح مشكلات كانون، كارگزاران و بازار، پيشنهادها و راه حل‌هاي خود را ارائه دهيم.

وي از تعرفه‌ها و تخفيف‌هاي كارگزاران به عنوان مباحث جدي پيش روي كارگزاران و شوراي عالي كانون كارگزاران نام برد.

به گفته عضو شوراي عالي كانون كارگزاران، كارگزاران تنها در خصوص عرضه‌هاي خصوصي‌سازي تا 50‌درصد و معاملات عمده وبلوكي از سوي كانون كارگزاران مجاز به اعمال تخفيف در كارمزدهاي معاملاتي خود شده‌اند، چرا كه در هر فقره از معاملات عمده و بلوكي، سقف كارمزد 10‌ميليون توماني كارگزاران پر مي‌شود كه در اين حالت به كارگزاران اجازه تخفيف طبق تفاهمي با مشتريانشان داده

شده است.

وي تصريح كرد: كانون تاكيد كرده است كه به دلايل مختلف صنفي و همچنين جلوگيري از رقابت ناسالم و در پي آن تحليل توان فعالان اين صنف، كارگزاران در هيچ مورد ديگري تخفيف ندهند.

وي ادامه داد: ضمن اينكه ظاهرا تخفيف‌هاي اعمال شده از سوي كارگزاران (در دو مورد تعيين شده) به عنوان هزينه‌هاي مورد قبول مالياتي از آنها پذيرفته نمي‌شود و كارگزاران بايد ماليات كل كارمزد خود را پرداخت كنند. خرازي متذكر شد: در حالي كه آن بخش از تخفيفات اعمال شده از سوي كارگزاران به سازمان خصوصي‌سازي تخفيفي به دولت براي كمك به خصوصي‌سازي و عرضه‌هاي دولت است.

وي اضافه كرد: در اين راستا بايد مكاتباتي از سوي كانون با شوراي عالي مالياتي صورت گيرد.

 

هشدار براي كارگزاري‌هاي غيرفعال

وي با اشاره به مصوبه سازمان بورس به كارگزاران بورس كشاورزي يادآور شد: از 20 كارگزاري كه در بورس كشاورزي پذيرفته شده‌اند، تنها 8كارگزاري در اين بازار معامله داشته‌اند.

وي ادامه داد: حداقل 12 شركت كارگزاري در طول 2 دوسال گذشته از زمان تاسيس بورس كشاورزي هيچ معامله‌اي نداشته‌اند كه اين امر باعث شده تا سازمان بورس در قالب مصوبه‌اي به صورت مشروط حضور آنها را در بورس كشاورزي بپذيرد. مديرعامل شركت كارگزاري بانك كشاورزي تصريح كرد: چنانچه اين كارگزاران طي زمان تعيين شده فعال نشوند، پروانه كارگزاري آنها لغو مي‌شود. به گفته وي، اين مصوبه از زمان شروع كانون براي اين كارگزاران اعمال شده است.

 

اخذ تاييديه از سازمان بورس

خرازي درباره فرآيند ثبت كانون گفت: تاييديه اعضاي هيات عامل و مجوز سازمان بورس خطاب به اداره ثبت شركت‌ها را از سوي سازمان بورس دريافت نكرده‌ايم كه احتمالا در هفته جاري اين مجوز و تاييديه از سوي سازمان دريافت مي‌شود.

به گفته وي، سازمان بورس تنها هيات عامل كانون كارگزاران را به صورت شفاهي تاييد كرده است و اما هنوز نامه تاييديه آنها از سوي سازمان بورس به كانون ارسال نشده است.

وي ادامه داد: اگر اين مدارك مورد نياز را دريافت كنيم، وكيل كانون كارهاي ثبت را انجام مي‌دهد و در هفته جاري ثبت كانون صورت مي‌گيرد.

وي دريافت اطلاعات كاملي از اعضا را در مراحل بعدي برنامه‌هاي كانون برشمرد و گفت: تلاش شده است تا با طراحي پرسش نامه‌هايي، اطلاعات مربوط به اعضا جمع‌آوري شود، ضمن اينكه در اين مرحله اشكالات پرسش‌هاي تكميل شده از اعضا نيز رفع مي‌شود.

وي درخصوص بودجه و تامين مالي فعاليت‌هاي كانون اظهارداشت: مسائل مالي كانون از طريق تعيين وروديه، حق عضويت ثابت و متغير اعضا تامين مي‌شود كه شوراي عالي كانون كارگزاران پس از ثبت كانون بايد به تعيين ميزان بودجه و تعيين وروديه و حق عضويت ثابت و متغير بپردازد.

 

وي اضافه كرد: همچنين بررسي مسائل مرتبط با محل كانون نيز از ديگر برنامه‌هايي است كه در فعاليت‌هاي هيات مديره و مديران هيات عامل تعريف شده است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر كانون براي انجام فعاليت‌هاي خود نيازمند طراحي فرم‌هاي حسابداري، اداري و جمع‌آوري و بروزرساني اطلاعات اعضا است .

08/05/1386

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصـاد

 


دسته ها :
سه شنبه نهم 5 1386
X