اصلاح جدول گروه 20 فهرست دارائیهای قابل استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاح جدول گروه 20 فهرست دارائیهای قابل استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم

 

اصلاح جدول گروه 20 فهرست دارائیهای قابل استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

   بسمه تعالی 

 

جمهوری اسلامی ایران  

 

  شماره :

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

تاریخ :

سازمان امور مالیاتی کشور  

 

پیوست :

 

(متن پیش نویس مصوبه)

اصلاحیه جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم

 

در اجرای مقررات ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و بنا به پیشنهاد شماره 2707/1766-213 مورخ 21/1/1386 سازمان امور مالیاتی کشور، جدول فهرست دارائیهای قابل استهلاک گروه 20 (‌صنایع نفت و پتروشیمی) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

 

در ردیف یک جدول گروه 20 فهرست دارائیهای قابل استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 عبارت "حفاری" حذف و ردیف 7 به صورت "کلیه ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات خاص حفاری با عمر مفید شش سال" در جدول گروه مذکور درج می‌گردد.

 

داود دانش جعفری

 

 

 

 

   بسمه تعالی 

 

جمهوری اسلامی ایران  

 

  شماره :

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

تاریخ :

سازمان امور مالیاتی کشور  

 

پیوست :

 

 

مثالی در خصوص جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

 

چنانچه بهای تمام شده دارائی خریداری شده مبلغ 12.000.000 ریال باشد و مدت 4 سال نیز از عمر دارائی مزبور گذشته باشد و مدت استهلاک به روش مستقیم طبق جدول استهلاک سابق 12 ساله و طبق جدول جدید 6 ساله باشد نحوه محاسبه استهلاک طبق جدول جدید به شرح ذیل خواهد بود:

 

استهلاک 4 سال گذشته

4.000.000 = 4 × 1.000.000 = 12 ÷ 12.000.000

ارزش دفتری دارائی

8.000.000 = 4.000.000 – 12.000.000

مدت باقی مانده جهت استهلاک

2 = 4 - 6

استهلاک سال اول دارائی طبق جدول جدید

4.000.000 = 2 ÷ 8.000.000

 

نسخه چاپی

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
سه شنبه نهم 5 1386
X