بخشنامه شماره 633/82-211/م مورخ 28/9/85

بخشنامه شماره 633/82-211/م مورخ 28/9/85

 

در اجرای مفاد نامه شماره 3120-1/م مورخ 1/9/85 دفتر مقام معظم رهبری- تاریخ بروز رسانی 4/10/85

 

سازمان امور مالياتي كشور

تاریخ: 28/9/85

رئيس كل

شماره: 633/82-211/م

 

اداره كل امور مالياتي استان

شوراي عالي مالياتي

سازمان امور اقتصادي ودارائي استان

دفتر فني مالياتي

اداره كل

هيات عالي انتظامي مالياتي

دفتر 

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر

جامعه حسابداران رسمي ايران

دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي

سازمان حسابرسي

مجله ماليات

 

 

در اجرای مفاد نامه شماره 3120-1/م مورخ 1/9/85 دفتر مقام معظم رهبری و در راستای تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن تصریح و تاكید می­گردد «آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)، شركتها و موسسات تابعه آن كماكان به شرح بخشنامه شماره 5882/1087-4/30 مورخ 20/2/1378 از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهند بود.»

 

بدیهی است مفاد این بخشنامه ناظر بر معافیت از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات حقوق كاركنان و مالیاتهای تكلیفی كه آستان و شركتها و موسسات تابعه حسب مقررات مكلف به كسر و ایصال آنها هستند نخواهند بود. 534/م

 

علی اكبر عرب مازار

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
پنج شنبه چهارم 5 1386
X