بخشنامه شماره 25858/1967-211 مورخ 2/7/85 قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور- تاریخ بروز رسانی 15/7/85

بخشنامه شماره 25858/1967-211 مورخ 2/7/85 قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور- تاریخ بروز رسانی 15/7/85

 

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور- تاریخ بروز رسانی 15/7/85

 

سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ 2/7/85

معاون فنی و حقوقی

شماره 25858/1967-211

 

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

 

 

به پیوست تصویر قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور ، که در تاریخ 18/4/85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. 9022/م

 

محمد قاسم پناهی

 

بسمه تعالی

 

جمهوری اسلامی ایران

شماره 69661/551

مجلس شورای اسلامی

تاریخ 31/4/1385

دفتر رئیس

پیوست...................

 

 

 

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

 

ماده واحده – بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

 

ی- به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیتها و تخفیفهای گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو می شود:

1- معافیتهای موضوع تبصره (2)‌ماده (6) و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384.

2- معافیتهای موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2) ،(4) تا (9)، (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی – مصوب 1350.

3- معافیت گمرکی لوازم امدادی ، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381 و همچنین معافیت های مذکور در قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378 مجلس شورای اسلامی.

4- معافیت حقوق ورودی ماشین آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب با رعایت ماده (16) قانون امور گمرکی – مصوب 1350- به تشخیص وزارت صنایع و معادن به شرط عدم تولید داخل.

5- معافیت موضوع بند (ج) ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا می نماید.

 

این قانون از تاریخ 1/1/1385 لازم الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/4/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.

 

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلام

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
چهارشنبه سوم 5 1386
X