پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 56

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 56

شماره : 56

تاریخ : 23 /9/ 1383

 

پرسش :

نحوه حسابداری آثار مالی ناشی از اجرای تصویب‌نامه شماره 37991/ت 30331 ه‍ مورخ 12/7/1383 هیأت وزیران درمورد معافیت شرکتهای گشایش‌کننده اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای از پرداخت باقیمانده بدهی مربوط به مابه‌التفاوت ناشی از یکسان سازی نرخ ارز (که تصویر آن پیوست است ) چگونه است ؟

 

 

پاسخ :

چون تصویب‌نامه مزبور مربوط به رویدادی است که درسال 1383 واقع شده است ، بنابراین از دیدگاه حسابداری ، به منزله اطلاعات جدید تلقی می‌شود و از لحاظ گزارشگری مالی ، قابل تعمیم به گذشته نیست . به بیان دیگر ، این‌گونه رویدادها از دیدگاه گزارشگری مالی اثر قهقرائی ندارد و با آثار آنها نمی‌توان به‌عنوان تعدیلات سنواتی برخورد کرد .

از این رو ، چنانچه شرکتی تاکنون بابت مابه‌التفاوت مورد نظر هیچگونه ثبتی در حسابهای خود به عمل نیاورده باشد ، تصویب‌نامه مزبور اثری برحسابهای آن شرکت ندارد . اما شرکتهایی که قبلاً موضوع مابه‌التفاوت را درحسابها ثبت کرده‌اند (چه آنهایی که قبل از تاریخ تصویب‌نامه یاد شده ، مشمول معافیت قرار گرفته و حسابهای خود را طبق برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره 52 اصلاح کرده‌اند و چه آنهایی که متعاقباً طبق تصویب‌نامه یاد شده مشمول معافیت قرار گرفته‌اند ) باید آثار ناشی از اجرای این تصویب‌نامه را در دوره جاری لحاظ و حسابهای مربوط (ازجمله داراییهای ثابت و استهلاک انباشته ) را اصلاح نمایند . بدیهی است ، دراین مورد ، توجه به آثار مالیاتی ناشی از اصلاح هزینه استهلاک سنوات قبل و آثار مالیاتی ناشی از اجرای قبلی مفاد برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره 52 الزامی است .

 

 


دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
X