پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 46

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 46

شماره :46

تاریخ :9/4/1382

 

پرسش مطرح شده :

با توجه به قانون “ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا ، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ” مصوب بیست و دوم دی 1381 مجلس شورای‌اسلامی ، نحوه برخورد حسابداری با مالیات و عوارض محصولات مشمول ( نظیر نوشابه و سیگار ) در شرکتهای مربوط چگونه است ؟

 

 

پاسخ :

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون یاد شده ، تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات مشمول مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز کنند . حکم مزبور دال بر این است که شرکتهای مربوط در این خصوص به طور مشخص به عنوان واسطه و به نیابت از طرف دولت عمل می‌کنند . در نتیجه ، با عنایت به بخش اخیر پاسخ به پرسش فنی شماره 18 مورخ 13 مهر 1371 ، از ابتدای سال 1382 این‌گونه اقلام نباید هزینه شرکت تلقی ‌گردد بلکه در زمان تحقق باید مستقیماً به بستانکار حساب سازمان دولتی ذیربط منظور شود .

 

 


دسته ها :
شنبه سیم 4 1386
X