پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 26

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 26

شماره : 26

تاریخ : 3/8/1373

 

پرسش مطرح شده :

با توجه به اعلام نرخ شناور ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1372 و حذف انواع نرخ ارز، نحوه برخورد حسابرس با موضوع تسعیر بدهیهای ناشی از وامهای ارزی شرکتها از سیستم بانکی کشور علی‌الخصوص بانک صنعت و معدن و زیان حاصل از این تسعیر، چگونه است؟

 

 

پاسخ :

براساس استانداردهای متداول حسابداری، بدهیهای ارزی باید با استفاده از نرخ رایج ارز در تاریخ ترازنامه یا نرخهایی که به موجب شرایط معاملات و قراردادهای مربوط تثبیت شده‌اند، به ریال تسعیر و زیان حاصله شناسایی و در صورتهای مالی منعکس شود. لذا در کلیه مواردی که بموجب قرارداد منعقده یا هرگونه توافقنامه رسمی بعدی، تسویه وام برمبنای مبلغ ارزی وام، توسط وام گیرنده تعهد شده باشد، تسعیر بدهی مربوط با نرخ فروش ارز شناور در تاریخ ترازنامه (یا نرخ دیگر طبق توافق‌نامه رسمی) و شناخت زیان ناشی از این تسعیر در صورت سود و زیان ضروری است.

بدین‌ترتیب عدم تسعیر وامهای ارزی به شرح بالا، و در نتیجه عدم شناسایی زیان مربوط در صورت سود و زیان، انحراف از استانداردهای متداول حسابداری تلقی و باید بنحوی مناسب در گزارش حسابرسی مطرح شود.

 

 


دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 4 1386
X