پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 21

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 21

شماره : 21

تاریخ : 1/3/1372

 

پرسش مطرح شده :

نحوه برخورد حسابرس در گزارش بازرس قانونی و حسابرس با تخصیص سود سال به حساب اندوخته احتیاطی (شامل اندوخته طرح توسعه و تکمیل و 000)و نیز توزیع سود سهام در صورتیکه زیان انباشته مستهلک نشده باشد، چگونه است؟

 

 

پاسخ :

طبق مفاد ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای مانده زیان انباشته سنوات قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری می‌باشد. بعلاوه براساس ماده 240، توزیع هرگونه سود بدون رعایت مقررات لایحه قانونی مزبور، منافع موهوم تلقی می‌گردد. بنابراین درنظر گرفتن هرگونه مبلغی بعنوان اندوخته‌های اختیاری یا توزیع سود بین صاحبان سهام صرفاً پس از پوشش مانده زیان انباشته سنوات قبل و همچنین وضع اندوخته‌ قانونی مجاز می‌باشد. در نتیجه، درصورت عدم رعایت موارد فوق، موضوع باید با اشاره به ماده قانونی مربوط در گزارش حسابرس و بازرس قانونی بصورت عدم توافق مطرح گردد. بدیهی است در صورتی که آثار مالی موضوع با اهمیت نباشد ذکر آن در سایر موارد گزارش حسابرس و بازرس قانونی کافی خواهد بود.

 

 


دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 4 1386
X