پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 13

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 13

شماره : 13

تاریخ : 12/4/1370

 

پرسش مطرح شده :

سؤالات زیر در مورد شرکتی که اقدام به تشکیل شرکتهای سهامی جدید به قصد واگذاری سهام آنها در آینده می‌کند, مطرح است:

1 - وضعیت افشای سرمایه‌گذاری در صورتهای مالی.

2 - لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی.

3 - نحوه و زمان شناسایی درآمد.

4 - چگونگی شناخت هزینه‌ها.

 

 

پاسخ :

1 - سرمایه‌گذاری در شرکتهایی که به منظور واگذاری سهام آن ایجاد می‌شوند, در ترازنامه بعنوان سرمایه‌گذاری غیرجاری طبقه‌بندی و بطور جداگانه افشاء می‌گردد. در صورت تصمیم‌گیری قطعی نسبت به واگذاری سهام هر یک از سرمایه‌گذاریهای مزبور تا تاریخ ترازنامه, طبقه‌بندی آن به دارائیهای جاری تغییر می‌یابد.

2 - از آنجا که مالکیت و کنترل بر شرکتهای سرمایه‌پذیر موقتی است, تلفیق صورتهای مالی اینگونه شرکتها ضرورت ندارد.

3 - درآمد حاصل از واگذاری اینگونه سرمایه‌گذاریها هنگامی شناسایی می‌شود که مزایا و مخاطرات عمده مالکیت منتقل شده باشد.

4 - مخارجی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به سرمایه‌گذاریها مربوط می‌شود, بایستی بعنوان دارایی تلقی و در ترازنامه تحت سرفصل سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی شود.

 

 


دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 4 1386
X