پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 12

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 12

شماره : 12

تاریخ : 5/4/1370

 

پرسش مطرح شده :

نحوه برخورد حسابداری با خسارات ناشی از زلزله و سایر سوانح طبیعی و مخارج بازسازی آن چگونه است؟

 

 

پاسخ :

1- چنانچه میزان خسارت وارده با اهمیت باشد، بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای خسارت دیده، متناسب با درصد خسارات وارده که توسط کارشناسان ذیصلاح تعیین می‌گردد، کاهش داده می‌شود.

2- مبلغ خالص کاهش فوق در صورت با اهمیت بودن به عنوان زیان غیرمترقبه در صورت‌حساب سود و زیان و گزارش می‌شود.

3- مخارج عمده بازسازی به بهای تمام شده تعدیل شده دارایی اضافه می‌شود.

4- کمکهای دریافتی و کمکهایی که قابلیت دریافت آن محرز شده است، در صورت اهمیت بعنوان درآمد غیرمترقبه در صورت حساب سود و زیان منعکس می‌شود.

5- چنانچه مبالغی از بیمه بابت جبران خسارات وارده در سال وقوع خسارت دریافت یا قابلیت آن محرز شود، مبالغ مزبور با خسارات موضوع بند 2 فوق تهاتر شده و خالص این مبالغ در صورت با اهمیت بعنوان یک قلم غیرمترقبه در صورت حساب سود و زیان منعکس می‌شود (چنانچه مبالغی بابت جبران خسارت در سالهای بعد از وقوع خسارت از بیمه دریافت یا قابلیت دریافت آن محرز شود مبلغ مزبور در صورت اهمیت بعنوان درآمد غیر مترقبه در صورت حساب سود و زیان منعکس می‌شود.)

6- درخصوص خسارات وارده جزیی صرفاً هزینه تعمیرات انجام شده در صورت‌حساب سود و زیان سال منظور می‌شود.

7 - خسارت وارده به دارائیهای جاری ناشی از وقوع زلزله و سایر سوانح طبیعی نیز جزء اقلام غیرمترقبه (با توجه به بند 5 فوق) گزارش می‌شود.

 


دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 4 1386
X