مصوبات کمیته فنی سازمان حسابرسی – پاسخ به پرسشهای فنی :

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 7

شماره : 7

تاريخ :   26/2/1369

 

پرسش مطرح شده :

نحوه برخورد حسابداري با قطعات و لوازمي که بعنوان لوازم مستعمل نگهداري و سپس به شکل اسقاط فروخته يا بعضاً در قبال دريافت لوازم و قطعات نو تحويل داده ميشود، چگونه است؟

 

 

پاسخ :

لوازم و قطعات مستعمل نبايستي مازاد بر ارزش دفتري موجود، ارزش‌گذاري شود. چنانچه اينگونه قطعات و لوازم در قبال دريافت قطعات و لوازم نو تحويل داده شود، بهاي تمام شده قطعات و لوازم جديد معادل وجه نقد پرداختي باضافه ارزش دفتري قطعات و لوازم مستعمل (درصورت وجود) خواهد بود.

 

 


دسته ها :
چهارشنبه بیست و هفتم 4 1386
X