مصوبات کمیته فنی سازمان حسابرسی – پاسخ به پرسشهای فنی :

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 6

شماره : 6

تاريخ :   19/2/1369

 

پرسش مطرح شده :

چاپ و انتشار کتب مستلزم صرف مخارجي است که با توجه به ماهيت خاص فعاليتهاي انتشاراتي واقع ميشود. با توجه به اينکه بعضي از عناوين کتب منتشره ممکن است محدود به چاپ اول نباشد و درچند نوبت چاپ شود، نحوه بحساب گرفتن مخارج مزبور از نظر تطابق با درآمدهاي مکتسبه چگونه است؟ آيا اينگونه مخارج را ميتوان درسال وقوع هزينه تلقي نمود؟

 

 

پاسخ :

با توجه به اينکه انجام برآورد معقول و مستند در مورد دفعات و تيراژ چاپ کتب منتشره بسهولت ميسر نبوده و در صورت انجام نيز با ترديد همراه است، کل مخارج چاپ اول بايد بعنوان بهاي تمام شده نخستين چاپ تلقي و متناسب با فروش به هزينه منظور گردد.

چنانچه مديريت نسبت به چاپ مجدد کتابهايي اطمينان معقولي داشته باشد و بتواند دفعات و تيراژ چاپ را بطور منطقي برآورد نمايد، مخارج مورد بحث (مانند تهيه فيلم و زينک)، در صورت اهميت و با درنظر گرفتن عمرمفيد اقلام مزبور بايد بين دفعات و تيراژ چاپ سرشکن گردد. بعلاوه مديريت بايد امکان بازيافت يا انتفاع متصوراز انتقال اينگونه مخارج به دوره‌هاي آتي را درپايان هر دوره ارزيابي کند.

 

 


دسته ها :
چهارشنبه بیست و هفتم 4 1386
X