دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 25277
تعداد نوشته ها : 96
تعداد نظرات : 33
Rss
طراح قالب

خطا های مودم

600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری کنید .
601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
606 . Port شناسایی نمی شود .
607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
608 . راه انداز مودم نصب نشده است .
609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
610 . بافر ندارد .
611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
614 . سرریزی بافر .
615 . Port پیدا نشده است .
616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
617 .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).
619 . Port قطع می باشد . ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند )
620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
627 . کلید را نمی تواند بیابد .
628 . Port قطع شد .
629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
631 . Port توسط کاربر قطع شد .
632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
633 . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
635 . خطا مشخص نشده است .
636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .
639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
640 . خطای NetBIOS رخ داده است .
641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
642 . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) . 643.Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
644 . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
645 . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
646 . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
647 . حساب قطع می باشد .
648 . اعتبار password تمام شده است .
649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد
650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
653 . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .
656 . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .
658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید
660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.
663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید
666 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .
668 . اتصال از بین رفته است .
669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .
670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
676 . خط اشغال می باشد .
677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
678 . پاسخی وجود ندارد .
679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .
680 . خط تلفن وصل نیست .
681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
682 . Writing section name دچار مشکل می باشد .
683 . Writing device type با مشکل روبرو شده است .
684writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد .
685 . Writing maxconnectbps مشکل دارد .
686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
687 . Writing usage با مشکل مواجه است .
688 . Writing default off دچار مشکل می باشد .
689 . Reading default off با مشکل مواجه است .
690 . فایل INI خالی ست .
691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است
693 . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
694 . خطای DCB یافت نشد .
695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
697 . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
698 . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظرنمی باشد .
699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد
701 . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
704 . شماره اشتباه callback .
705 . مشکل invalid auth state .
706 . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
707 . علامت خطایاب . x. 25
708 . اعتبار حساب تمام شده است .
709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
711 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
714 . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشند .
715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
716 . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد
718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
720 . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .
721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد .
723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد
724 . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود
726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد
731. پروتکل پیکر بندی نمی شود .
732. توافق بین PPP صورت نگرفته است
733.پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد
734.پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است
735.آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود
736.کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید
737. نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد
738. سرور آدرس را مشخص نمی کند
739. سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید
740.remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و دستگاه های TAPI که برای آماده نشده اند
741. کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید
745.یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .
752 .در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد
756.این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد
760. در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد
761.در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد
768.به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد
769.مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد
770.دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد
771. اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد
772.سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد
773.امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
774.به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد
776..مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .
777.اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند
778. تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد
77 9.برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید
780.عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد
787. اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید
790.تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد
798. گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
797.. مودم پیدا نشد
800. قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند

نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

 

دسته ها :
دوشنبه سیم 5 1385

 

 

نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

دسته ها :
دوشنبه سیم 5 1385

دستا بالا

تکون نخور

 

 

 

نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

 

دسته ها :
دوشنبه سیم 5 1385

از مكه پيدا شد گلى


با صد هزاران جلوه شد از پرده بيرون ماه من

تا ماه گردون را كند محو جمال خويشتن

دل روشن از سيماى او جان سر خوش از صهباى او

شاهى كه خاك پاى او شد سرمه چشمان من

كوكب بدان تابندگى گوهر بدان رخشندگى

سلطان بدان بخشندگى نشنيده كس اندر، ز من

آمد امير كاروان محبوب دل آرام جان

ديدار يار مهربان از دل برد رنج و محن

ساقى كرم كن جام را تا پخته سازد خام را

در هم شكن اصنام را كامد نگار بت شكن

شاها ز مسكين ياد كن دلخستگان را شاد كن

جان را ز غم آزاد كن تا خرمى بخشد به تن

مشعل ز علم افروخته اوراق ظلمت سوخته

خياط رحمت دوخته بر قامت او پيرهن

روشن‌تر از مه روى او خشبوتر از گل موى او

چون قامت دلجوى او سروى نرويد در چمن

شب رفت و صبح آمد ز پى دوران ظلمت گشت طى‏

پروانگان شمع وى جمع‏اند در هر انجمن

از مكه پيدا شد گلى در شوره زارى سنبلى‏

آمد خوش الحان بلبلى، كند آشيان، زاغ و زغن‏

در يتيمى در عرب از "آمنه بنت وهب"

تابد از آن در روز و شب نور خداى ذوالمنن

ناخوانده درس استاد شد ويرانه‏ها آباد شد

كاخ كرم بنياد شد، خار مظالم ريشه كن

يكتاپرستى دين او، صلح و صفا آيين او

از خامه شيرين او شد زنده آداب و سنن

حق بر ضلالت چيره شد روشن فضاى تيره شد

چشم كواكب خيره شد بر آن مه پرتو فكن

آوازه شاه عرب، پيغمبر عالى نسب‏

از روم و شامات و حلب بگذشت تا چين و ختن

احمد ابوالقاسم كزو، شد دين حق با آبرو

از پيشوايان برده او، گوى فصاحت در سخن

خرگه به عرش افراخته، سايه به فرش انداخته

كاخى ز دين پرداخته، ايمن ز آفات و فتن

جبريل خواند در سما بعد از ثناى كبريا

مدح رسول مصطفى، وصف نبى موتمن

شاهى كه جبريل امين سايد به درگاهش جبين

حوران فردوس برين بگزيده در كويش وطن

برد يمانى در برش، تاج رسالت بر سرش‏

برد از صفا خاك درش رونق ز فردوس عدن

صف بسته يك سر انبيا در پيشگاه مصطفى

احمد كه آمد مقتدا بر پيشوايان كهن

لولاك نقش پرچمش، هستى طفيل مقدمش‏

ختم رسل كز خاتمش شد خيره چشم اهرمن

صبح سعادت روى او، فرودس رضوان كوى او

چون تربت خوشبوى او هرگز نبويد ياسمن

ايوان كسرى، كاخ كى، لرزيد اركانش ز پى

شد در شب ميلاد وى درياى رحمت موج زن

فرمود حق در شأن او "ماكان" در قرآن او

جان‌ها فداى جان او، مهرش چو روح اندر بدن

نورى كه از الهام وى، شد قوم وحشى رام وى

آمد محمد نام وى، صورت نكو، سيرت حسن

بيرون چو مغز از پوست شد، آنچه كه حدّ اوست شد

تا با خبر از دوست شد، شد بىخبر از خويشتن

با طبع خوش خواند "رسا" ميلاد شاه انبيا

وصف رسول مصطفى در آستان بوالحسن (ع)

 

نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

 

دسته ها :
دوشنبه سیم 5 1385

 شهادت امام موسی کاظم علیه السلام بر تمامی مسلمانان و پیروان آن حضرت تسلیت باد.

برای هر چیزی دلیلی باید ، و دلیل خردمند تفکر است ، و دلیل تفکر خاموشی . حدیث


نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

 

 

 

  

دسته ها :
شنبه بیست و هشتم 5 1385

دراسر سرما زیاد

ولی قشنگه

 

 

نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

 

دسته ها :
چهارشنبه بیست و پنجم 5 1385

 

خدا بیامور زد

 

 

 

نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

دسته ها :
سه شنبه بیست و چهارم 5 1385

 

پیروزی لبنان را به تمام شیعیان تبریک می گویم

 

نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

دسته ها :
سه شنبه بیست و چهارم 5 1385

کاریکاتور بهترین بازیکن جهان

 

 

 

 

 

نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

دسته ها :
شنبه بیست و یکم 5 1385

لطفا نظر خود رابه ایمیل

hassan_mzm@yahoo.com

یا

hassan_dookhtar_koosh@yahoo.com

یا

r_amir_20@yahoo.com

یا

hosein_shemroon@yahoo.com

بفرستید

نظرتون راجع به این مطلب چیه؟

نظر یادتان نره؟

به وبلاگ ایرانیان خوش آمدید

دسته ها :
شنبه بیست و یکم 5 1385
X