به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن اسماعیلی روز پنج شنبه در همایش ملی انتخابات دهم ریاست جمهوری افزود: آنچه انتخابات ما را از دیگر کشورها متمایز می کند نگاه اسلامی ایران به انتخابات است.
وی با تاکید بر اینکه در غرب پست و منصب یک امتیاز محسوب می شود که همه می خواهند به هر قیمتی به آن دست یابند، اظهار داشت: آنها تلاش می کنند که حضور و مشارکت مردم را در انتخابات کم کنند .
وی ادامه داد: هرچه رقیب کمتر باشد برای آنان مطلوب تر است و اندیشمندان غربی از بی انگیزگی مردم استقبال زیادی می کنند و معتقدند اگر بخشی از مردم مشارکت مطلوب نداشته باشند برای آنان مطلوب است.
این عضو شورای نگهبان تصریح کرد: از سوی دیگر آنان حکومت را یک سفره پهن شده می دانند و برای آنان اخلاق معنا ندارد و بخاطر آن تن به هر کاری می دهند.
اسماعیلی یادآور شد: حتی کاندیدای بزرگترین کشورها نیز به پست ترین روش ها برای تبلیغات تن می دهند تا تنها خود را مطرح کنند و اخلاق هیچ تاثیری بر انتخابات آنان ندارد.
وی افزود: در فلسفه سیاسی اسلام و مردم سالاری دینی بر رعایت اخلاق بسیار تاکید شده است. در ایران اسلامی پست ها امانت هایی هستند که برای هیچکس امتیازی نمی آورد و تنها تکلیف است.
حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: داشتن پست سیاسی حق و مال مردم است که به صورت امانت به دست مسوولان سپرده می شود در این صورت است که مشارکت مردم، مشارکت تزئین شده و زاید نیست.
اسماعیلی ادامه داد: ما بدون مردم هیچ حیثیتی برای خود قایل نیستیم و پست های سیاسی و اجتماعی و رای های آنان برای مسوولان بزرگترین امانت است.
وی تصریح کرد: مردم نباید این پست ها را به هر کسی بدهند بلکه باید آگاهانه به فردی رای بدهند که پیشینه روشن ، توانایی سیاسی و مذهبی داشته باشد.
وی همچنین گفت: برخی ثبت نام هایی که صورت می گیرد برخلاف این اصل است. مردم خوب می دانند که احراز این شرایط در قانون اساسی شرایط مشخصی دارد و کسانی که رای مردم را کسب می کنند نباید خیال کنند به چیزی دست یافته اند که دیگران آن را ندارند.
این عضو شورای نگهبان ادامه داد: هیچ فردی نباید عذری برای نرفتن به پای صندوق های رای داشته باشد و هر رای که مردم به صندوق می اندازند رای به اسلام است.
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388
X