یک روزنامه انگلستان مسابقه خوانندگان را برگزار کرد و قول داد به کسی که در
این مسابقه پیروز شود، جایزه کلانی خواهد داد. سوأل مسابقه این بود که یک
بالون حامل سه دانشمند بزرگ جهان است. یکی از آنها دانشمند علم حفاظت
از محیط زیست و یکی از آنها دانشمند بزرگ انرژی اتمی و یکی دیگر دانشمند
غلات است. همه کارهایشان بسیار مهم است و با زندگی مردم رابطه نزدیک
دارند و بدون هر کدام زمین با مصیبت بزرگی مواجه خواهد شد. اما بدلیل کمبود
سوخت، بالون بزدوی به زمین می افتد و باید با بیرون انداختن یک نفر، ازسقوط  
خودداری کند. تحت همین وضعیت شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟
 

بسیاری پاسخ های خود را ارسال کردند. اما وقتی که نتیجه مسابقه منتشر شد، همه با تعجب دیدند که پسر کوچکی این جایزه کلان را کسب کرده است.

دوستان عزیزم اگر شما هم یکی از حوانندگان این روزنامه بودید چه پاسخی به این سؤال می دادید؟

منتظر جوابتون هستم.


دسته ها : خواندنیها
يکشنبه پانزدهم 10 1387
X