به وبلاگ تربيت كودك خوش آمديد

چگونه فرزند مودبی داشته باشیم 1

سلام . 

آیا دوست دارید فرزند مودبی داشته باشید ؟

فرزند روزی که به دنیا می آید فقط در حال آموختن است نه مودب است و نه بی ادب مانند زمینی که در آن چیزی کاشته نشده باید ببینیم در 

قلب او چه می کاریم .

بچه ها در سالهای اول زندگی بیشتر یادگیرشان از طریق تقلید از بزرگترها و دیگران است با همین کار حرف زدن و بسیاری از اعمال دیگر را یاد می گیرند ادب و بی ادبی را هم همینطور یاد می گیرند برای اینکه بدانیم چگونه می توانیم فرزند مودبی داشته باشیم باید بدانیم ادب چیست و در چه مواردی لازم است پس باید گفت ادب در یک جمله یعنی رعایت احترام متناسب با هر شخص و هر مکان و هر زمان به اندازه لازم آن و در دو مورد تحقق پیدا می کند :

1 - در گفتار : اینکه بدانیم با هر کسی چطور باید صحبت کنیم که احترام او حفظ شود 

2 - در رفتار : اینکه بدانیم چه رفتاری مناسب چه جایگاهی است 

ادب فرزندان در سنین مختلف متفاوت است و نسبت به مقتضای سن کودک تغییر می کند ولی می توان ادب داشتن را از فرزندان با شروع 3سال بطور جدی انتطار داشت لذا در گفتار بعد راه با ادب شدن فرزندان در گفتار را بررسی خواهیم کرد .


1
X