دسته
لينكدوني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 998
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب

 

1. مهربانی‌ با دیگران‌:

«رساترین‌ چیزی‌ که‌ بوسیله آن‌ می‌توان‌ رحمت‌ الهی‌ را به‌ خود جلب‌کنی‌ این‌ است‌ که‌ در باطن‌ با همه مردم‌ عطوف‌ و مهربان‌ باشی‌».

 

2. خود را برای‌ دیگران‌ به‌ زحمت‌ انداختن‌:

«مرد با ایمان‌ خود را در زحمت‌ و رنج‌ قرار می‌دهد و مردم‌ در پرتووی‌ در آسایش‌ و راحت‌ بسر می‌برند».

 

3. بهره‌برداری‌ از نعمت‌های‌ الهی‌:

«از نعمت‌هایی‌ که‌ در اختیار دارید خوب‌ استفاده‌ کنید پیش‌ از آن‌ که‌شما را ترک‌ گویند. چه‌ آن‌ که‌ نعمت‌های‌ زودگذر از کف‌ می‌روند وشهادت‌ می‌دهند که‌ صاحبشان‌ با آنها چگونه‌ رفتار نموده‌ است‌».

 

4. دوراندیشی‌:

«پیروزی‌ در گرو دوراندیشی‌ است‌».

 

5. آرزوگریزی‌:

«وانهادن‌ آرزوها، شریفترین‌ توانگریها است‌».

 

6. قناعت‌:

«قناعت‌ ثروتی‌ است‌ پایان‌ ناپذیر».

 

7. قدرشناسی‌ خود:

«هر آن‌ که‌ ارزش‌ خویش‌ نشناسد به‌ گرداب‌ نابودی‌ مرگ‌ اندر افتد».

 

8. آماده‌سازی‌ برای‌ قیامت‌:

«هر آن‌ که‌ دوری‌ سفر را به‌ یاد آورد خود را آماده‌ سازد».

 

9. تجربه‌آموزی‌:

«تجربیات‌ به‌ مردم‌ دانش‌ تازه‌ می‌آموزد».          
«ارزش‌ رأی‌ هر انسانی‌ به‌ مقدار تجربه‌ای‌ است‌ که‌ در مدرسه زندگی‌فراچنگ‌ آورده‌ است‌».        
«مکتب‌ روزگار به‌ آدمی‌ درس‌ سودمند تجربه‌ می‌آموزد».

 

10. گناه‌گریزی‌:

«کسی‌ که‌ مکارم‌ اخلاقی‌ و سجایای‌ انسانی‌ را دوست‌ دارد باید از گناه‌و نادرستی‌ بپرهیزید زیرا مکارم‌ اخلاق‌ با گناهکاری‌ و عصیان‌ناسازگار است‌».

 

11. حسن‌خلق‌:

«عالی‌ترین‌ مایه‌ مجد و شرف‌ آدمی‌، حسن‌خلق‌ است‌».

 

12. اندرزپذیری‌:

«کسی‌ که‌ اندرز و نصیحت‌ را بپذیرد از رسوایی‌ مصون‌ خواهد ماند».


دسته ها : مذهبی - اجتماعی
يکشنبه اول 10 1387
X