یادداشتهای شهید دکتر مصطفی چمران

به امید خدا قصد داریم سلسله مناجات هایی از شهید چمران را در اینجا قراردهیم .
مناجات هایی با خدا و راز و نیاز هایی عاشقانه و بسیار زیبا که از آمریکا شروع شده و تا شهادت او ادامه می یابد.

یادداشت های آمریکا  
من تصمیم دارم از این به بعد آدم خوبی باشم .
دست از گناهان بشویم .
قلب خود را یکسره تسلیم خدا کنم .
از دنیا و مافیها چشم بپوشم .
تنها !
آری تنها لذت خویش را در آب دیده قرار دهم .
 
 
من روزگار کودکی خود را در بزرگواری و شرف و زهد و تقوی سپری کرده ام .
من آدم خوبی بوده ام .
باید تصمیم بگیرم که مِن بعد نیز خود را عوض کنم .
حوادث روزگار آدمی را پخته می کند
و حتی گناهان مانند آتشی آدمی را می سوزاند .
 
 ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
این مناجات ها عیناً از کتاب خدا بود و دیگر هیچ از شهید دکتر مصطفی چمران نقل کرده ام .
این کتاب در بخش کتابخانه سایت موجود می باشد .
اگر علاقه مند هستید ، که بخش ها و مطالب بیشتری از کتاب را همین حالا بخوانید ، می توانید به آنجا سری بزنید.
اما ما نیز در ادامه اندک اندک بخش های دیگری از مناجات های او را می آوریم .
 
دسته ها : راز و نیاز
جمعه اول 6 1387
یک زمزمه از عشق تو با چنگ بگفتم 
عشق تو ز سقسین و ز بلغار بر آمد
فریاد ز کفار به یک بار بر آمد
 
در صومعه ها نیمه شبان ذکر تو می رفت
وز لات و عزی نعره اقرار برآمد
 
 
 
گفتم که کنم توبه در عشق ببندم
تا چشم زدم عشق ز دیوار برآمد
 
یک لحظه نقاب از رخ زیبات براندند
صد دلشده را زان رخ تو کار برآمد
 
 
 
یک زمزمه از عشق تو با چنگ بگفتم
صد ناله زار از دل هر تار برآمد
 
آراسته حسن تو به بازار فروشد
در حال هیاهوی ز بازار برآمد
 
 
 
عیسی به مناجات به تسبیح خجل گشت
ترسا ز چلیپا و ز زنّار برآمد
 
یوسف ز می وصل تو در چاه فروشد
منصور ز شوقت به سر دار برآمد
 
 
 
ای جان جهان هرکه در این ره قدمی زد
کار دو جهانیش چو عطار برآمد
 
 
این شعر زیبا از غزلیات شیخ فریدالدین عطار تقدیم به همه شما دوستان  
دسته ها : راز و نیاز
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X