گل

عشق

 به

 امپراتوران عرصه ی بخشش

تعلق دارد

نه

 گدایان ویرانه های توقع و انتظار

دسته ها : نگاه متفاوت
دوشنبه سیزدهم 8 1387

 

هدف:

تغییر زندگی

در جهت بهتر شدن

دسته ها : نگاه متفاوت
يکشنبه دوازدهم 8 1387

 

هدف زندگی دو چیز است:

آنچه را که می خواهیم بدست آوریم

وآن گاه

از آن لذت ببریم

دسته ها : نگاه متفاوت
شنبه یازدهم 8 1387

 

پیروزی

دوستی ورزیدن به دیگران

بدون توقع پاداش

است

دسته ها : نگاه متفاوت
شنبه یازدهم 8 1387

 

خداوندا

می خواهم فقیری بی نیاز باشم

که

جاذبه های مادی زندگی

مرا از

زیبایی و عظمت تو غافل نگرداند

دسته ها : نگاه متفاوت
شنبه یازدهم 8 1387

 

کسی که

به خود اطمینان دارد

به تعریف کسی احتیاج ندارد.

دسته ها : نگاه متفاوت
شنبه یازدهم 8 1387

 

خوشبختی

ناشی از چیزهایی که داریم

نیست

بلکه ناشی از

نحوه ی زندگی ماست

دسته ها : نگاه متفاوت
شنبه یازدهم 8 1387

انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست

بلکه

مجموعه ای است از

آنچه هنوز ندارد

اما می تواند داشته باشد

دسته ها : نگاه متفاوت
شنبه یازدهم 8 1387
 

                 نگران نباشید که مردم درباره شما چه فکرمی کنند  

                                                       در واقع آنها    

                   اصلاً راجع به شما فکر نمی کنند.

دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه هشتم 8 1387

بردباری به هنگام خشم

و

خوش رویی به هنگام تنگدستی

مشکل ترین کار است.

                                                        سقراط

دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه هشتم 8 1387
X